Звертатися:
cdiak@archives.gov.ua

Please contact:
cdiak@archives.gov.ua

Київський центральний архів давніх актів. 1852-1943:
Збірник документів у двох томах. - К., 2002. - Т.1: 1852-1921. - 456 с.

ISBN 966-8225-16-3
ISBN 966-8225-24-4 (т.1)

© Л.А. Сухих, передмова від упорядників, примітки, покажчик імен, 2002
© Л.М. Муравцева, В. В. Страшко, Л. А. Сухих, упорядкування, 2002
© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2002


До першого тому двотомного ювілейного збірника "Київський центральний архів давніх актів" включено документи і матеріали про діяльність цієї установи у складі Університету св. Володимира упродовж 1852 - поч. 1921 pp., тобто, з часу заснування і до початку її переведення в архівну систему УСРР. В публікації розповідається про передумови і причини створення Архіву, визначені необхідністю концентрації актових книг у державній установі. При цьому ставилося на меті адміністративне контролювання процесу документального оформлення права на дворянство шляхтою з українських земель, що у кін. 18 ст. відійшли від Речі Посполитої до Російської імперії. Висвітлено роль Архіву в системі інших центральних архівів давніх актів Російської імперії, основні напрями його діяльності. Значна кількість документів розповідає про конкретних осіб - співробітників Архіву. Окремим розділом подано нормативні акти щодо організації та діяльності установи. Видання ілюстровано, має додатки, зокрема, іменний покажчик.
Адресовано архівістам, науковцям та всім, хто цікавиться історією України.


Зміст

Від упорядників

НАРИСИ І. М. КАМАНІНА З ІСТОРІЇ АРХІВУ. ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

КОМІСІЇ - ПОПЕРЕДНИКИ АРХІВУ

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ АРХІВУ

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВУ

ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ. 1852-1921 роки

ДОДАТКИ

Перелік документів стосовно історії Архіву, що не увійшли в збірник

Покажчик імен

Список скорочень у документах

Список скорочень від упорядників

Перелік використаних архівних фондів

Хронологічний перелік документів

Текстівки до ілюстрацій

На початок
На початок