Батурин: сторінки історії: Збірник документів і матеріалів

Батурин: сторінки історії: Збірник документів і матеріалів /
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О. Б. Коваленко та ін. - Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2009. - 786 с., 30 іл.

УДК 94(477.51-2)
ББК 63.3(4Укр-4ЧЕР-2)
Б 28

ISBN 978-966-533-408-8

© Упорядники, 2009

© В. М. Лозицький, художнє оформлення, 2009

Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу.

Для істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок