Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930

Звертатися: rio@uccu.org.ua
Please contact: rio@uccu.org.ua

Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926-1930 /
Упоряд.: О. Нестуля, С. Нестуля. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 333 с. Ілл. -
(Серія "Повернення культурного надбання України: документи свідчать"; Вип.3)

ISBN 966-7971-02-3
ББК 63.3 (4 УКР)

©Олексій Нестуля, Світлана Нестуля
Передмова, упорядкування, 2002

Науково-документальна серія книг "Повернення культурного надбання України: документи свідчать" присвячена проблемам повернення та реституції культурних цінностей в Україну.
У її першому випуску аналізувалися спроби повернення українських культурних цінностей з Росії у 1917-1918 рр. (К., 1996).
Даний випуск серії присвячений пошуку шляхів до українсько-російського діалогу про взаємний обмін культурно-історичними цінностями в другій половині 20-х років XX ст.
Збірник документіів розрахований на широке коло читачів, які цікавляться долею національної культурної спадщини.

Видано редакційно-видавничим відділом ПУСКУ


Зміст

Передмова

Документи

Анотація (Summary)

Додатки

Предметний покажчик

Географічний покажчик

Іменний покажчик

Список умовних скорочень

Перелік документів

На початок
На початок