Пересопницьке Євангеліє

Пересопницьке Євангеліє

Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561.
Манускрипт на пергаменті в 1°: 380 х 240 мм. 482 арк.
В оправі, вагою 9 кг 300 г.
Писане староукраїнською літературно-писемною мовою.
Походить з Волині.
Зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотека України
імені В. І. Вернадського (м. Київ): ф. І, № 15512.

Дубровіна Л.А., Гнатенко Л.А. Археографічний та кодикологічний опис Пересопницького Євангелія  
Файл в форматі PDF   

Писець Пересопницького Євангелія - Михайло Василієвич, син сяноцького протопопа, працював над створенням пам'ятки під керівництвом архімандрита Пересопницького монастиря Григорія. Робота була розпочата 15 серпня 1556 р. в Дворецькому монастирі князів Жеславських, завершена - 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі.

Пересопницьке Євангеліє

Замовниками та меценатами виступали волинські князі: Настасія Юріївна Заславська-Гольшанська, її зять і дочка - князі Іван Федорович та Євдокія Чорторийські.

Пересопницьке Євангеліє - перший із відомих перекладів канонічних текстів староукраїнською мовою. Ця унікальна пам'ятка рукописно-книжної культури України є еталоном волинської рукописної школи ХVІ ст. Вона не має собі рівних серед тогочасних пам'яток і за красою, витонченістю і довершеністю орнаменту письма та художнього оздоблення.

Рукопис писаний на пергаментних аркушах високої якості, різними типами письма - уставом (основний текст) та півуставом з елементами скоропису, темно-коричневим чорнилом та кіновар'ю. Для уставного шрифту Пересепницкого Євангелія характерними є графічна виразність, декоративність і пропорційність, з використанням чітко виписаних літер розміром, який трохи менший у першій частині: 6-7 х 6-8 мм, з витриманими відступами між рядками. Рукопис багатий на численні заставки, ініціали, орнаментацію записів, колофонів, кінцівок, рубрикаційних і пунктуаційних знаків та інші прикраси. Зустрічаються контурні прості малюнки, елементи та мотиви зооморфного, антропоморфного і сюжетного орнаментів.

Передмова до Науки читання

 

Особливо відзначається високий рівень мініатюр, виконаних у традиціях іконописної школи того часу, а також оригінальність плетінчастої та рослинної орнаментики рукопису, яка, зберігаючи певну єдність з мистецтвом Відродження, має яскраво виражений характер українського книжкового мистецтва, тісно пов'язаного зі східнослов'янськими традиціями. Оздоблення виконане різнобарвними фарбами та золотом.


Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє

Мініатюра
"Євангеліст Матвій"

Мініатюра
"Євангеліст Марко"

Мініатюра
"Євангеліст Лука"

Мініатюра
"Євангеліст Йоан з Прохором"

За змістом пересопницький рукопис - це четверо-євангеліє, яке призначалося для богослужіння. На початку книги вміщена Наука читання, далі йдуть чотири Євангелія, кожне з яких відкривається покажчиком чорнописаних глав та передмовою, а завершується записом; в кінці - Післямова до книги, Місяцеслов та колофонний кодикологічний запис писця. Текст кожного Євангелія поділено на глави, кожна з яких починається з короткого викладу змісту наступної глави - сумарія та зачала, до яких належать т. зв. вкази - коли читати певний євангельський текст, що розміщені на нижніх полях. Постійно наявні глоси - українські лексичні відповідники до слів оригіналу, які виділені рамочкою.

З часу свого завершення пам'ятка знаходилася в Пересопницькому монастирі. З 1600 р. до 1701 р. історія її побутування невідома. 17 квітня 1701 р. вона була подарована гетьманом України Іваном Мазепою до Переяславського кафедрального собору. З 1799 р. зберігалася в бібліотеці Переяславської семінарії, згодом - у Полтавській семінарії, в Полтавському історико-краєзнавчому музеї, в заповіднику "Києво-Печерська лавра".

До Інституту рукопису НБУВ надійшла 24 грудня 1948 р.


Побачило світ за сприяння Фонду Катедр Українознавства (ФКУ).
Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ,
фінансується за рахунок благодійних пожертв
українських громад США і Канади

Звертатися: nlu@csl.freenet.kiev.uaЧепіга Інна. Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє.
Файл в форматі PDF    (75 KB)

На початок
На початок