Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України

Звертатися:
all@pubcenter.kiev.ua

Please contact
all@pubcenter.kiev.ua

Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17-23 березня 1920 р. Стенограма /
Центральний державний архів громадських об'єднань України - К., Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 528 с.

 

ISBN 966-7217-86-8

© Центральний державний архів громадських об'єднань України, 2003
© Видавничий дім "Альтернативи", 2003


ЗМІСТ

Передмова

Повідомлення про попередню нараду делегатів IV Всеукраїнської конференції КП(б)У

Стенограма IV з'їзду Комуністичної партії (більшовиків) України

Перший день конференції

Ранкове засідання. 17 березня


Відкриття з'їзду:

Послання від імені конференції вітання П' ятакову

Обговорення справи Латинського:

Ухвалення рішення про створення слідчої комісії

Обговорення складу президії:

Затвердження президії конференції, виступ Зинов'єва

Ухвалення складу слідчої комісії


Вечірнє засідання. 17 березня


Доповідь Раковського про роботу ЦК КП(б)У

Обговорення доповідей:

Другий день конференції

Ранкове засідання. 18 березня


Вітальна промова конференції Гехтера - від Комуністичної партії Сербії

Продовження обговорення доповідей:

Припинення обговорення і заключне слово по доповіді ЦК:

Оголошення резолюції по доповіді ЦК

Обговорення резолюції

Обговорення процесу голосування

Вітальна промова конференції Фідровського - від Української комуністичної партії

Продовження обговорення голосування

Доповідь представника мандатної комісії

Обговорення результатів голосування


Вечірнє засідання. 18 березня


Доповідь Петровського про взаємовідносини між УССР і РСФСР

Обговорення доповіді:

Заключне слово: Петровського

Прийняття резолюції

Доповідь Яковлева про взаємини Комуністичної партії України з іншими українськими партіями

Третій день конференції

Ранкове засідання. 19 березня


Обговорення доповіді Яковлева:

Заключне слово Яковлева

Прийняття резолюції

Обговорення поправок до резолюції

Вітальна промова конференції Блакитного - від Української партії боротьбистів

Вітальна промова Раковського на адресу української партії боротьбистів

Обговорення справи Лапчинського:

Заключне слово: виступ Сапронова

Прийняття резолюції

Обговорення поправок до резолюції


Вечірнє засідання. 19 березня


Доповідь мандатної комісії

Обговорення доповіді мандатної комісії:

Затвердження постанови мандатної комісії

Обговорення постанови

Остаточне затвердження

Доповідь Сталіна

Продовження обговорення резолюцій по доповіді ЦК і процесу голосування

Четвертий день конференції

Ранкове засідання. 20 березня


Повідомлення Жилінського про телеграму з приводу взяття Червоною армією Катеринослава

Доповіді про економічну політику:

Обговорення доповідей:

Доповідь мандатної комісії по результатам голосування резолюції по звітній доповіді ЦК

Прийняття резолюції

Обговорення поправок до резолюції


Вечірнє засідання. 20 березня


Обговорення докладів про економічну політику:

Заключне слово Гандзея

Обговорення резолюції: виступ Сапронова

Заключне слово Сталіна

Оголошення тексту вітальної телеграми конференції від армійської конференції

Повідомлення Іванова про телеграму з приводу смерті члена партії Воскова

Оголошення результатів голосування резолюції з питань економічної політику

Обговорення результатів голосування

Вітальна промова на адресу делегатам української партії боротьбистів:

Зустрічна вітальна промова представника боротьбистів Сіяка

Вітальні промови боротьбистам:

П'ятий день конференції

Ранкове засідання. 21 березня


Доповідь Раковського про роботу на селі співдоповідь Сапронова

Обговорення доповідей: виступ Шліхтера

Доповідь мандатної комісії щодо результатів голосування по резолюції по економічній політиці

Обговорення доповіді


Вечірнє засідання. 21 березня


Продовження обговорення доповіді про становище на селі:

Заключне слово по земельному питанню: Шумський

Прийняття резолюції

Обговорення поправок до резолюції

Шостий день конференції

Ранкове засідання. 11 березня


Обговорення виходу з Президіума Кона й Раковського:

Оголошення результатів голосування по вираженню недовіри Президії


Вечірнє засідання. 22 березня


Обрання нового складу Президії конференції

Обговорення питання про порядок роботи конференції:

Обговорення першочерговості розгляду питань

Доповідь Владимирова по продовольчому питанню

Обговорення доповіді:

Обговорення організаційних питань

Сьомий день конференції

Ранкове засідання. 23березня


Обговорення резолюції по продовольчому питанню і поправок до неї

Прийняття резолюції

Створення комісії для розбору матеріалів і рішень резолюції

Обговорення кількості делегатів і умов виборів на Всеросійський з'їзд і в склад ЦК

Вирішення справи Шульги

Вибори делегатів на Всеросійську конференцію436

Вибори членів ЦК

Заключне слово Сталіна

Закриття конференції

Резолюції IV конференції КП(б)У

По докладу ЦК КП(б)У

Державні стосунки Радянської України і Радянської Росії

Про роботу на селі

З продовольчого питання

Чергові завдання господарського будівництва

Про ставлення до інших партій (Тези ЦК РКП(б) до IX з'їзду партиї)

Тези, запропоновані Харківською губернською парторганізаціею, про завдання господарського будівництва


Додатки


Іменний покажчик

На початок
На початок