Джерела з історії Полтавського полку. Середина XVII-XVIII ст. Т. І: Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649 р. Компут 1718 р. /
Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття В. О. Мокляка. - Полтава: АСМІ, 2007. - 400 с., іл.

УДК 94(477.53) "1649/1718"
ББК 63,3(4Укр)46
Д40

ISBN 966-7653-52-8

© Полтавський краєзнавчий музей, 2007.
© В. О. Мокляк. 2007.
© Обкладинка, макет - видавництво АСМІ.

Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій документів з історії Полтавського козацького полку середини XVII - XVIII століть. Перший том містить уже відомий читачеві Компут 1649 р. та впереше повністю опублікований Компут 1718 р.
Для науковців, студентів, широкого кола любителів вітчизняної історії.

На початок
На початок