Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: влада та народ

Дзеркало душі народної: Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні "Розсекречена пам'ять" / Упор. В.Даниленко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 767 с.

УДК 94 (477):341.485]"1932/1933"(047.1)
ББК 63.3 (4УКР)615-4
Д43

ISBN 978-966-518-493-5

©Державний архів Чернігівської області

Видання факсимільного типу містить свідчення, спогади, враження - всі записи, зроблені у Книзі відгуків відвідувачами виставки "Розсекречена память", організованої Службою безпеки України у 2006-2007 роках у місті Києві, в Автономній Республиці Крим, обласних центрах України, а також за кордоном - у Москві та Мінську.
Записи віддзеркалюють ставлення людей різного віку, життєвого досвіду, різних політичних поглядів і соціального статусу до Голодомору 1932-1933 років, передають душевний стан численних відвідувачів виставки, відкривають нові факти геноциду. Визначальною ідеєю книги є заклик зберегти пам'ять про безвинних жертв Голодомору та не допустити повторення величезної трагедії в жодній країні.

Файл у форматі PDF

На початок
На початок