Експертиза цінності управлінських документів

Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.

УДК[930.253:164.032: 65.012.16](477)
ББК 79.3
C 29


© Укрдержархів, 2011
© УНДІАСД, 2011
© Сельченкова С. В., Селіверстова К. Т., 2011

У посібнику узагальнено досвід радянського, вітчизняного та зарубіжного архівознавства в галузі експертизи цінності документів (1920–2010 рр.), розглядаються теоретико-методичні засади експертизи цінності документів, пропонуються нові підходи у застосуванні принципів і критеріїв експертизи цінності управлінських документів з урахуванням потреб суспільства в ретроспективній документній інформації.

Для працівників архівних установ, студентів вищих навчальних закладів.

Зміст (Файл в форматі PDF - 74,8 КБ)

Про автора:

З питань придбання посібника звертатися за адресою:
Видавництво "Інкунабула"
вул. Митрополита Василя Липківського,
(колишня вул. Урицького), 45, оф. 503
Київ, 03035.
Тел. 244-06-16, моб. +38-098-717-12-61.

На початок
На початок