Український голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив. Том ІІІ /
Упоряд.: о. Ю. Мицик, Л. Іваннікова. НаУКМА; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон); Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто); Фундація ім. Івана Багряного (США). - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 432 c.

© Мицик Ю. А., 2006
© Іваннікова Л. В., 2006
© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства - голодомор-геноцид 1932-1933 рр., спрямований на вигублення українського народу.
Спогади, які збиралися протягом 10 років, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки історії рідного краю.


Український голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив. Том ІV /
Упоряд.: о. Ю. Мицик, Л. Іваннікова. НаУКМА; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон); Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто); Фундація ім. Івана Багряного (США). - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 504 c.

ББК 63.3(4УКР)615-4
У45

ISBN 978-966-518-405-8

© Мицик Ю. А., вступ, упорядкування частин І, ІІ, 2007
© Іваннікова Л. В., передмова, упорядкування частини ІІІ, 2007
© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства - штучний голодомор - геноцид 1932 - 1933 рр., спрямований на винищення українського народу.
Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор 1946 - 1947 рр., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

На початок
На початок