Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Дослідження, спогади, документи / Кол. авт. та упоряд. - Одеса: Астропринт, 2007. - 460 с.

Файл у форматі PDF (16 MB)

ISBN-978-966-318-816-4

© Державний архів Одеської області, 2007

© Укладачі, 2007

На початок
На початок