Гальчак С. Д.
Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р. - 28 березня 1944 р.) /
Інститут історії України НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському державному університеті, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Державний архів Вінницької області. 2-е вид.: доповн., перероб. - Вінниця: "Книга-Вега" ВАТ "Віноблдрукарня", 2005. - 416 с.; іл.


УДК 94 (477) "1902/1926"
ББК 63.3 (4УКР - 4ВІН)624
Г 17

ISBN 966-621-245-5

© Гальчак С. Д., 2005
© Видавництво "Книга-Вега", 2005

У монографії аналізується період з 20 грудня 1943-го по 28 березня 1944-го року - час визволення Вінницької області від нацистських загарбників, йдеться про бойові дії на фронті, внесок у визволення Вінниччини народних месників та підпільників, участь в опорі загарбникам сил національно-визвольного спрямування, антифашистів, цивільного населення, розповідається про подвиги героїв, безчинства окупантів на заключному етапі їхнього перебування на вінницькій землі.
Для широкого кола читачів.

На початок
На початок