Герби Львівських владик в Унії з Римом (1667-2007)
Упоряд. У. Хаварівський. - Тернопіль: ТОВ "Новий колір", 2008. - 112. с.

ББК 63.215 (4 УКР)
Х-12

ISBN 978-966-2061-11-6

© ТОВ "Новий колір", 2008

У книзі зібрано за хронологічним порядком дані про геральдичні символи Львівських греко-католицьких владик 1667-2007 років, починаючи від Йосифа Шумлянського - першого православного єпископа, що прийняв унію (1700), й завершуючи теперішнім архієпископом Ігорем Возьняком.
Окрім зображень різновидів гербів Львовських єпископів, їх опису, видання також містить біографічні відомості, портрети чи фотографії владик, їх печатки.
Автор сподівається, що книга не лише буде корисною для тих, хто цікавиться єпископською геральдикою, але й в особливий спосіб приверне увагу до особистостей наступників апостолів (архієреїв), які творять історію та життя Церкви.

На початок
На початок