Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій /
Упорядники: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський.
Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2005. - 55 с.

ББК 63.3 (4 Укр) я 1
Г 61

ISBN 966-625-026-8

© Державний комітет архівів України, 2005
© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2005

Покажчик подає відомості про публікації документів, огляди архівних фондів, присвячені голодоморам в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років.
Видання адресовано історикам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, працівникам архівних установ та бібліотек.


Файл у форматі pdf (428 Кб)

Виходить у світ
за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США)


ЗМІСТ

Від упорядників

4

І. Публікації про три голодомори

7

ІІ. Голодомор 1921-1923 років

8

ІІІ. Голодомор 1932-1933 років

21

IV. Голодомор 1946-1947 років

45

Іменний покажчик

50

Список скорочень

54

На початок
На початок