Спокута

Голодомор 1932-1933 рр. в Києві: факти, події, свідчення /
(за документами Державного архіву міста Києва). - Київ, 2008. - 430 с.

ББК 63.3(4УКР)

ISBN 978-966-96940-5-8

©Державний архів міста Києва, 2008

Відновлення історичноїправди про Голодомор є предметом дослідження науковців, істориків, архівістів. Представлене видання грунтується на архівних документах Державного архіву м. Києва, які тією чи іншою мірою зачіпають трагічні сторінки 1932-1933 років на терені міста Києва.
Анотації архівних документів, виявлених у фондах архіву, їх фотографії, відомості про осіб, які померли у м. Києві, складені за книгами актів цивільного стану, наочно і переконливо відтворюють найсуттєвіші тогочасні процеси, явища, події.
Видання може бути корисним широкому колу користувачів - історикам, краєзнавцям, політикам, викладачам, студентам, усім, хто не байдужий до відновлення історичної пма'яті про Голодомор 1932-1933 років.

На початок
На початок