Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині

Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині /
Мовою архівних документів. Збірник документів і матеріалів. Державний архів Кіровоградської області, 2008. - 368 с.

Файл у форматі PDF (2,25 MB)

ББК 63.3 (4УКР-4ЧКір) 622,013
УДК 94(477.4)
Г 61

ISBN 978-966-8225-31-4

©Державний архів Кіровоградської області, 2008

Документи та матеріали Державного архіву Кіровоградської області, а також спогади очевидців Голодомору 1932-1933 рр., вперше опубліковані у цьому збірнику, висвітлюють процеси, що відбувалися в українському селі під час здійснення державою політики колективізації та "розкуркулення", яскраво ілюструють форми та методи проведення репресивної політики щодо селян, сільського та районного керівництва, містять багатий фактичний матеріал, що розкриває страшну статистику Голодомору.
Для істориків, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок