Голодомор 1932-1933 рік

Документи-свідки голодомору 1932-1933 років у Кам'янському районі: /
Архівні документи, фотографії, спогади. Упоряд., передм., Р.А. Занько, О.М. Самойленко. - Дніпродзержинськ: Видавничий дім "Андрій", 2008. - 106 с., іл.

УДК 94 (477)"19"
ББК 63.3(4УК)622
ISBN 978-966-2947-12-0

© Занько Р.А., Самойленко О.М., упорядкування і текст, 2008
© Буднік К.В., макет, художнє оформлення, 2008
© Ткаченко К.Д., обкладинка, титул, 2008

Дане видання - це першае спроба дніпродзержинських архівістів оприлюднити документальні першоджерела з історії рідного краю, зокрема відносити історичну правду щодо голодомору 1932-1933 років у Кам'янському районі. До книги увійшли документи Державного архіву Дніпропетровської області, архівного управління м. Дніпродзержинська, фотографії та спогади очевидців, які висвітлюють події тих років.
Архівна публікація ставить за мету відтворити трагедію простих людей, які стали заручниками ьеззаперечного виконання партійних- директив та численних зловживань, допущених на місцях.
Збірник розрахований на учнів, студентів, викладачів історії, на тих, кому н6ебайдужа історія рідного краю.

На початок
На початок