Голгофа голоду: Спогади про пережите

Голгофа голоду: Спогади про пережите /
Луцьк: Надстир'я, 2008. - 144 с.

ББК 63.3(4УКР-4 ВОЛ)
Г 95
ISBN 978-966-517-625-1

© Гуртовий Г. О., 2008


До 75-ої річниціголодомору в Україні

На початок
На початок