Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

Національна книга пам´яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні: Одеська область: [у 2 ч.] - Одеса: Астропринт, 2008. - Ч. 1 / Ред. кол. М. Д. Сердюк (голова) та ін. - 2008. - 1008 с.

ББК 63.3(4Ук-4Од)61-2
Н 35
УДК 94(477.74)"1932/1933"
ISBN 978-966-190-024-9 (повне зібрання)
ISBN 978-966-190-028-7 (частина 1)

© Державний архів Одеської області, 2008

© РВФ "Прес-кур´єр", оригінал-макет, 2008

Ця книга - данина світлої пам´яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Одеській області, яких свідомо знищив радянський режим. Цілеспрямований геноцид українського народу призвів до зникнення у нашому Причорноморському краї не лише численного прошарку заможних і незалежних від держави селян, а й цілих землеробських поколінь.

Більшість імен загиблих і узагальнюючих матеріалів вперше стають відомими сучасному поколінню.

На початок
На початок