Голодомор 1932-1933 рік

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Злочин влади - трагедія народу: док і матеріали /
Державний комітет архівів України, Центр. держ. архівів громад. об-нь України; кол. упоряд.: В.С. Лозицький (кер) [та ін.]. - К.: Генеза, 2008. - 504 с.

ББК 63.3(4УК)615-4
ISBN 978-966-504-876-3

© Держ. Ком. Архівів України, Центр держ. Архів громад. Об-нь України, 2008-10-22
© Видавництво "Генеза", оригінал-макет, 2008

У збірнику зібрано документи, що розкривають трагічну сторінку історії українського народу ХХ ст. – Голодомор 1932-1933 рр. Вони відтворюють жахливі реалії життя українського села: недоліки у сільськогосподарському виробництві, складні умови весняної посівної кампанії 1932 р., труднощі з виконаннямс державних планів хлібозаготівель, голодування та смертність населення, випадки людоїдства, трупоїдства на ґрунті недоїдання, порушення місцевими органами влади законності, знущання над селянами, репресії тощо.
Видання підготовлено на документах і матеріалах з фонду ЦК Компартії України, що зберігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Це, зокрема, доповідні записки, зведення, інформаційні листи, спеціальні повідомлення, довідки відділів і відповідальних інструкторів ЦК КП(б)У, уповноважених з хлібозаготівель, секретарів обкомів, райкомів, міськкомів партії, працівників органів ДПУ та юстиції тощо. Майже всі документи публікуються вперше і є унікальним джерелом для вивчення Голодоиору 1932-1933 рр. в Україні як геноциду проти українського народу.
Розраховано на українців, викладачів, політиків, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського народу.

На початок
На початок