Волинь пам'ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932-1933 рокв у радянській Україні

Волинь пам'ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932-1933 рокв у радянській Україні /
Автори упорядн. М.М.Кучерепа, В.В. Ткачук; за заг. ред. М.М.Кучерепи. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня"; РВГ "Науковий центр історичних студій Волині", 2008. - 264 с.: 36 іл.

УДК 94.477.+94(477.82)
ББК 63.3 (4Укр)+63.3(4Укр-4Вол)
В67
ISBN 978-966-361-335-2

© Гуртовий Г. О., 2008
© Кучерепа М.М., загальна редакція, 2008
© Кучерепа М.М., Ткачук В.В., автори-упорядники, 2008
© Дмитрук В.Г., вступна стання, 2008
© РВГ "Науковий центр історичних студій Волині", 2008
© ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2008

У книзі на основі архівних документів і матеріалів, спогадів очевидців й інших джерел висвітлено ставлення волинян до процесів у радянській Україні та Голодомору 1932-1933 років. Видання розширює доказову базу злочинної політики Комуністичної партії щодо створення штучного голоду в Україні. Книга сприяє подоланню наслідків замовчування історичної правди про трагедію українського народу.
Для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хтоцікавиться історією України.

На початок
На початок