Ґрімстед Патриція Кеннеді
"Празькі архіви" у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки /
Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету / переклад з англ. Т. Боряк, відп. ред Г.Папакін. - К., 2005. - 252 с.

ББК 79.3 (4 Укр)
Г 84

ISBN 966-625-023-3

© Патриція Кеннеді Ґрімстед, 2005
© Тетяна Боряк, переклад з англійської, додатки, 2005
© Державний комітет архівів України, 2005

У книзі публікується переклад нової редакції одного з розділiв монографії Патриції Кеннеді Ґрімстед Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова війна і міжнародна політика реституції (Кембрідж, Масс., 2001).
Переклад апробовано Українським науковим інститутом Гарвардського університету.
У додатках вперше факсимільно представлено корпус дотичних документів з Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України та Державного архіву Російської Федерації


ЗМІСТ

Умовні скорочення

Частина 1
Віднайдення і вивезення еміграційної україніки

1. Еміграційна Россіка й Україніка та кінець РЗІА у Празі

Повоєнні стимули до розшуків та повернення

Кінець РЗІА у Празі

Український історичний кабінет (УІК) у Празі

Кінець УІК і передавання архіву до Києва

2. Україніка у Києві з Праги та інших місць

Празька українська колекція у Києві

"Оперативне використання"

Пізніші надходження з Праги

Українські еміграційні архіви з інших країн

3. Україніка та Россіка у Москві

Передавання РЗІА до Москви

РЗІА в Москві

Український компонент у РЗІА

Розпорошення РЗІА в СРСР

РЗІА і трофейна россіка та україніка з інших джерел надходження у Москві

Інтелектуальна реконструкція: новий путівник за збірками РЗІА в колишньому СРСР

Нові мандри українських еміграційних документів: з Києва _ до Москви

4. Повернена архівна україніка у Києві

"Реорганізована" україніка в Києві

Доступ до україніки після здобуття Україною незалежності

Частина 2
Додатки

Бібліографія

Перелік документів

Документи

Від автора: заключні нотатки

Замість післямови
(Геннадій Боряк)

Індекс

На початок
На початок