Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публікації на порталі

Нові видання | Документальні видання | Дослідження | Матеріали конференцій, збірники наукових праць | Періодичні та продовжувані видання | Архівні зібрання України | Довідкові видання | Бібліографічні посібники | Підручники, словники | Тематичні публікації | Документи меморіального характеру | Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд | Електронні видання


Архівні зібрання України

Серія "Путівники"

Центральні державні архіви

Держархів Вінницької області

Держархів Волинської області

Держархів Дніпропетровської області

Держархів Донецької області

Держархів Житомирської області

Держархів Івано-Франківської області

Держархів Київської області

Держархів Львівської області

Держархів Миколаївської області

Держархів Сумської області

Держархів Тернопільської області області

Держархів Харківської області
  • Путівник Державного архіву Харківської області (рукопис). Харків 2008 р. – 1022 с.(файл у форматі PDF) – 3,80 Мб

Держархів Херсонської області

Держархів Хмельницької області

Держархів Чернівецької області

Держархів Чернігівської області

Держархів м. Києва

***
  • Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (Київ, 2005)
    Зміст

На початок
На початок