Файл у форматі pdf (2,2 MБ)

Державний архів Черкаської області: Анотований реєстр описів /
Упор.: Т. Клименко, О. Пурис; Державний комітет архівів України; Державний архів Черкаської області. - Т. 1: Фонди дорадянського періоду. - Київ, 2006. - 358 с.
(Серія "Архівні зібрання України. Путівники")

ББК 79.3(4 Укр- 4 Черк)я 2
Д 36

ISBN 966-8225-19-8

© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Черкаської області, 2006
© Тетяна Клименко, Ольга Пурис, упорядкування, 2006

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою "Архівні зібрання України", в який включено інформацію про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду.
У довідник увійшли всі фонди установ, що діяли на території Звенигородського, Канівського, Липовецького, Таращанського, Уманського, Черкаського та Чигиринського повітів Київської губернії та Золотоніського повіту Полтавської губернії, які за сучасним адміністративно-територіальним поділом ввійшли до складу Черкаської області.
До Анотованого реєстру складено сучасний довідковий апарат.
Довідник розраховано на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

На початок
На початок