Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник /
Державний комітет архівів України. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - Київ, 2004. - Вип. 2. - 622 с. -
(Серія "Архівні зібрання України: Путівники")

ISBN 966-8225-23-6

© Державний комітет архівів України, 2004
© Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, 2004
© Ю. Кулініч, С. Кущ, М. Ходоровський, 2004

Файл у форматі pdf - 3 271 Кб

Пропоноване увазі читача видання є першим путівником по фондах та колекціях ЦДАМЛМ України. Інформація про склад і зміст документів, у тому числі Й. тих, що перебували на таємному зберіганні, доповнена короткими біографічними відомостями фондоутворювачів. До видання у вигляді додатку увійшли також списки усіх фондів, які зберігаються В. архіві-музеї, що дає можливість дослідникам отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст документального надбання ЦДАМЛМ України.
Видання розраховане на літературознавців, філологів, істориків, мистецтвознавців, викладачів і студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії української літератури та мистецтва.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА


ЗМІСТ

Передмова 13

1. ОСОБОВІ ФОНДИ

Адамович С. Т. 17

Александров В. Є 17

Алексєєнко Б. В. 18

Андріанова-Гордієнко Н. М. 19

Андріяшик Р. В. 20

Андрущенко Ю. В. 20

Аркас М. М. 21

Бабишкін О. К. 21

Бабляк В. С. 22

Баграяний Іван 23

Бажан М. П. 26

Байдебура П. А. 27

Баймут Т. В. 28

Балабан Б. 0. 28

Балановський Ю. В. 29

Бандрівський Д. Г. 30

Барабаш Ю. Я. 31

Барвінок І. Г. 32

Басенко К. Я. 32

Бас-Лебединець А. Д. 33

Баш Я. В. 33

Бегічева Г. 0. 34

Бедзик Д. І. 35

Бедзик Ю. Д. 39

Белза І. Ф. 39

Бернацька Р. П. 40

Бернштейн М. Д. 41

Беляєв В. П. 41

Білкун М. В. 43

Білоус Д. Г. 44

Блажков І. І. 44

Бобир Д. М. 44

Богомазов О. К. 45

Бойко Г. П. 47

Бойко І. З. 48

Борисов В. Т. 49

Борін Б. А. 51

Боршош-Кум'ятський Ю. В. 51

Ботушанська Д. С. 53

Братунь Р. А. 54

Брун К. І., Каміонський 0. І. 55

БрюггенВ. 0. 55

Бугайко Т. Ф.,Бугайко Ф. Ф. 56

Будницька Є. М. 57

Бурляй Ю. С. 58

Буряк Б. С. 58

Буряківський Ю. О. 59

Вакуленко В. Д. 60

Валаєв Р. Г. 60

Васильєв-Святошенко М. Т. 61

Верещагін Р. І. 62

Верещак Я. М. 63

Верменич В. М. 64

Верна П. П. 64

Вертинський О. М. 65

Верховинка Леся 65

Вершигора П. П. 66

Весоловський І. Б 69

Вимер І. І. 70

Вишневський Д. К. 70

Вільде Ірина 71

Владич Л. В. 72

Войтенко В. А. 73

Волинський П. К. 74

Воробйова Є. В. 75

В'язовський Г. А. 75

Гавриленко В. Н. 75

Гаєвський Г. П. 76

Гай О. Д. 77

Гайдабура М. Д. 78

Гайдамака П. Д. 79

Галич М. 0. 80

Гаско М. Е. 80

Гашинський А. Є 81

Гебус-Баранецька С. М. 81

Герасименко В. Я. 82

Гірник М. А. 83

Глаголін-Гусєв О. Б. 85

Глазовий П. П. 85

Глинський І. В. 86

Глузман А. С. 86

Глушков П. Т. 87

Глущук Ф. Т. 88

Гойда Ю. А. 88

Голованівський С. О. 89

Головка А. В. 91

Гомоляка В. Б. 92

Гомоляка В. П. 93

Гончаренко І. І. 93

Гончаренко Н. І. 94

Гончаров П. Г. 95

Гончарук 3. В. 95

Гордєєв Д. П. 96

Гордєєв С. М. 101

Гордієнко Д. П. 101

Городськой Я. 3. 102

Горські 103

Гоян Я. П. 103

Грабовський Е. Р. 104

Грабовський С. Я. 104

Гранат К. Х. 105

Гребенюк І. Ф. 106

Гребінка Л. Є 107

Гриб К. К. 107

Григор'єв Г. П. 109

Григор'єв С. 0. 111

Гримайло Я. В. 111

Гримич В. Г. 112

Гринько Д. Г. 112

ГрицайМ. 0. 114

Грунський М. К. 115

Гуріненко П. В. 116

Гуцало Є. П. 116

Давидовський Г. М. 117

Дайц Й. А. 118

Даміловський М. 0. 119

Данилов В. В. 119

Данькевич К. Ф. 120

Дарда В. І. 122

Деркач М. Д. 122

Деркач П. М. 123

Дичко Л. В. 123

Дімаров А. А. 124

Добровольський В. А. 124

Добрянський П. К. 124

ДовгальО. М. 125

Довженко О. П. 126

Дольд-Михайлик Ю. П. 128

Дорошенко І. І. 129

Дорошко П. О. 130

Драк А. М. 131

Драк М. І. 132

ДряпаченкоІ. К. 132

Дубовик Л. Ф.,Чубук-ОлексієнкоТ. І. 133

Дурдуковський С. Ф. 134

Євтушенко Д. Г. 134

Єніна В. М. 138

ЖаспарТ. П. 138

Жданов С. С. 139

ЖиленкоІ. В. 139

Житник В. К. 140

Жук Н. Й. 140

Жуковський Г. Л. 140

Жур П. В. 140

Журахович С. М. 142

Журлива О. К. 143

Завадовський І. Т. 145

Заграничний З. Д. 145

ЗаливахаО. І. 146

Замковий В. П. 147

Заруба Ю. В. 147

ЗасенкоО. Є 147

Затенацький Я. П. 148

Захаржевський В. П. 150

Зданевич Б. І. 151

Золло М. М. 152

Зоря Ю.П 153

Зуб І. В. 153

Івакін Ю. Ю. 154

Іваненко В. Г. 156

Іваненко О. Д. 156

Іванисенко В. П. 157

Іваничук Р. І. 158

Іванченко Р. П. 158

Ільницький М. М. 160

Ільченко О. Є 160

Іовлєв А. М. 161

Ісаєв Ф. Г. 161

Іщенко М. Г. 163

Кава В. І. 166

Каган А. Я. 166

Канівець В. В. 167

Кармінський М. В. 168

Карпеко О. О. 169

Касіян В. І. 170

Касьянов О. М. 171

Кауфман Л. С. 172

КацнельсонА. І. 176

Кашель М. Д. 176

Кежун Б. А. 178

КезмаТ. Г. 178

Керекеш Ю.Ю 179

Кипріян М. В. 180

Кириченко Ф. Т. 180

Кисельов Й. М. 181

Китайський В. Г. 184

Кисіль М. Л. 184

Кобилецький Ю. С. 185

Коваленко Л. М. 186

Коваленко М. М. 188

Коваленко П. Т. 189

Ковінька 0. І. 189

Кожушний М. П. 190

Козак Є.Т 190

Козаченко Г. Я., Криницька Л. А. 191

Козачківський Д. І. 191

Козловський К. С. 192

Козюренко О. Г. 193

Колодуб Л. М. 193

Колотов С. М. 193

Комісарова М. І. 194

Комісаров М. В. 194

Коновалюк . 3. 195

Копиленко Л. О. 196

Коптілов В. В. 196

Костенко А. І. 197

Костенко В. Г. 198

Костирко П. Ф. 198

Костоправ Г. А. 199

Котко Кость 200

Кочевський В. В. 200

Кочура П. Ф. 201

Кочур П. П. 203

Кравченко Ф. Т. 203

Красицький Д. Ф. 205

Кржижанівський С. Д. 205

Кривицька Л. С. 206

Кривін Ф. Д. 207

Крига І. А. 207

Кротевич Є. М. 208

Крушельницький М. М., ПетроваЄ. О. 209

Кудієвський К. Г. 210

Куликівський П. Г. 210

Кумпан Ф. І. 211

Лавров С. Г. 211

Левада О. С. 214

Левченко С. П. 214

Лєбєдєв Г. О. 216

Лисенко А. Є 219

Лисенко І. С. 220

Лисенко М. Г. 221

Литвиненко В. Г. 221

Лінденбаум В. П. 223

Логвиненко В. А. 224

Логвиненко М. С. 226

Лозовий Василь 226

Лопата В. І. 227

Лукіянович Д. Я. 228

ЛупійО. В. 228

ЛуценкоД. О. 228

ЛюбартВ. А. 229

Любченко В. Ф. 229

Людкевич С. П. 230

Мазюкевич Д. П. 230

Майстренко Я. В. 231

Макаренко А. Г., Смерека А. М. 232

Макарова-Вишеславська І. Л. 233

Макаров А. М. 234

Маківчук Ф. Ю. 235

Малиновська М. Ю. 236

Малицький Ф. М. 237

Маловічко І. К. 238

Маловський М. М. 238

Манзій В. Д. 239

Маркевич І. Л. 239

Марунич О. І. 240

Масенко Т. Г. 241

Матвійчук М. Ф. 242

Матузова Н. М. 243

Маяк Й. Ф. 244

Медвідь Т. Д. 244

Медуниця М. М. 244

Мезенцев І. В. 245

Меліхов Г. С. 246

Меллер В. Г. 246

Мельничук Р. Ф. 247

Мельничук Ю. С. 248

Менк В. К. 249

Мерзляков В. І. 249

Микитась В. Л. 250

Миколайчук І. В. 250

Милославський П. П. 251

Минко В. П. 252

Мисько Е. П. 253

Митрофанов В. І. 254

Мілютенко Д. О. 254

Мілятицька Ф. Р. 255

Мінаєв К. П. 256

Міняйло В. О. 256

Міщенко Д. О. 257

Могилянський О. П. 258

Музика Я. Л. 259

Мусієнко П. Н. 260

Мушак Ю. Ф. 261

М'ястківський А. П. 262

Нагнибіда М. Л. 262

Назаревський О. А. 263

Наморадзе Г. А. 164

Негода М. Т. 265

Некрасов В. П. 265

Нефелін В. Д. 266

Нехода І. І. 267

Нехорошев С. С. 269

Новін С. М. 269

Носов Л.І. 269

Олійник Б. І. 271

Олійник М.Я. 271

Опалова Є. Е 272

Опришко М. В. 273

Острик М. М. 274

Павлюченко С. О. 274

Падалка Н. І. 275

Панас І. О. 276

Панів А. С. 278

Пантелюк І. Г. 278

Паньків В. М. 279

Пархомов М. Н. 280

ПащенкоО. С. 281

Пекаровський М. П. 282

Пелехатий К.М 282

Петкі Ш. Ф. 283

Петніков Г. М. 283

Петров В. П. 285

Пивоваров Г. Л. 285

Пивоваров М. П. 286

Підсуха О. М. 287

Пільгук І. І. 288

Пірадов В. Й. 290

Піскорський К. В. 290

Плевако М. А. 291

Плещинський І. М. 292

ПолонськийР. Ф. 293

Поляков П. А. 293

Пригара М. А. 294

Пустовійт Г. М. 295

Радиш В. Г. 295

Редько К. М. 296

Редько Ф. А. 297

Рибак Н.С. 298

Рибальченко В. П. 299

Роговенко І. Д. 299

Родько М. Д. 300

Рождественський В. П. 301

Розвадовський В. К. 302

Романівська М. М. 302

Романченко-Гриценко Т. М. 303

Роменський М. Д., Ржецька Л. О. 304

Ропська О. Д. 305

РудяковП. М. 306

Рулін П. І. 306

Сабалдир Г. О. 307

Савін В. М. 307

Савчук О. І. 308

Самійленко П. М. 308

Сахновська О. Б 309

Сверстюк Є. О. 310

Світличний І. О. 311

Севера І. В. 312

Северин Ю. В. 312

Сениця П. І. 312

Сергєєв С. М. 313

Сердюк Ю. О. 314

Сизоненко О. О. 314

Сиротюк М. Й. 315

Сичевський В. П. 316

Скляр Ф. Ф. 317

Сліпченко М. Ф. 319

Сліпчук П. О. 321

Смольський Г. С. 322

Собінов Л. В. 323

Сологуб В. П. 323

Сом М. Д. 324

Сорока О. Н. 324

Стах Т. Й. 325

Степовик Д. В. 326

Степович А. О. 327

Стеценко Л. Ф. 328

Стус В. С. 330

Суходольський В. О. 331

Таранушенко С. А. 332

Татаренко С. А. 333

Тельман І. Г. 333

Тельнюк С. В. 335

Тимошенко Ю. Т. 335

Тихий Н. М. 336

Трофимов К. Д. 337

Турчинська А. Ф. 338

Тягно Б. Х. 340

Угляренко П. В. 341

Ужвій Н.М 342

Ульянов П. М. 344

Уманський-Самум С. А. 345

Упеник М. О. 345

Усачов П. О. 346

Фатальчук В. Д.,Юнак О. І. 347

Федорова Н. І. 347

Федорцева С. В. 348

Фельдман В. А. 349

Фіалко Т. Я. 349

Фінкель О. М. 350

Харченко В. І. 351

Хижняк А. Ф. 351

Ходченко П. С. 352

Хорунжий А. М. 353

Цапенко М. П. 354

Цюпа І. А. 356

Чабанівський М. І. 357

Чайковський А. Я. 358

Чалий Б. Й. 358

Частій М. А. 359

Чендей І. М. 359

Чередниченко В. І. 360

Шаховський С. М. 360

Швець В. С. 361

Шиповичі 362

Шишко С. Ф. 364

Шиян А. І. 364

ШкаровськаІ. І. 366

Шкрумеляк Ю. А. 366

Шмигельський А. І. 367

Шовкопляс Ю. Ю. 368

Шульмінська О. М. 368

Шумило М. М. 369

Щербак Ю. М. 370

Юра Т. П. БарвінськаФ. А. 370

Юхимович В. Л. 371

Яблонська Т. Н. 372

Яблонський В. М. 372

Якименко Г. X 372

Якубич В. І. 373

Яновська Л. О. 373

Ятченко-Ятко М. М. 374

2. КОЛЕКЦІЇ

Колекція матеріалів українського некрополя 376

Народні пісні, зібрані Геннадієм Львовичем Ячницьким (1871-1968). Колекція 377

Твори образотворчого мистецтва з художніх виставок України 378

Колекція екслібрисів, зібраних Олексіївим Р. І. 380

Документи діячів літератури і мистецтва з відомчих архівів прокуратури, суду і органів КДБУРСР 382

3. ФОНДИ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ТВОРЧИХ СПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

3.1. Творчі спілки і організації та їх установи

Національна спілка архітекторів України та її Київська організація 384

Національна спілка композиторів України та Будинок композитора 385

Київська міська організація Національної спілки композиторів України 386

Національна спілка письменників України та Центральний Будинок літератора 387

Національна спілка художників України та Центральний Будинок художника 388

Українська спілка кооперативних товариств художників (УКООПХУДОЖНИК) 389

3. 2. Театри і театральні організації

Дирекція Київського постійного театру (1834-1864) 390

Творчо-виробниче об'єднання "Укртеатр" 390

Театральний фонд Спілки театральних діячів України 391

3. 3. Творчі виконавчі колективи і організації

Національний заслужений академічний народний хор України ім. Григорія Верьовки 391

Державна чоловіча хорова капела України ім. Л. М. Ревуцького 392

Головного управління культури Київської міської державної адміністрації 393

Державний естрадно-симфонічний оркестр України Міністерства культури і мистецтв України 393

Державний духовий оркестр України Міністерства культури і мистецтв України 394

Державний оркестр народних інструментів України Міністерства культури і мистецтв України 395

Національний будинок органної і камерної музики України Міністерства культури і мистецтв України 395

Київський державний мюзик-хол Міністерства культури і мистецтв України 395

3. 4. Видавництва. Редакції журналів і газет

Видавництво Спілки молодіжних організацій "Молодь" 396

Редакція журналу "Барвінок" 400

Редакція журналу "Всесвіт" 400

Редакція журналу "Дніпро" 402

Редакція журналу "Київ" 402

Редакція журналу "Малятко" 403

Редакція журналу "Мистецька трибуна" (1929-1931), м. Харків 403

Редакція журналу "Музика" 404

Редакція журналу "Образотворче мистецтво" 404

Редакція журналу "Однокласник" 405

Редакція журналу "Ранок" 405

Редакція газети "Літературна Україна" 406

3. 5. Інші організації

Київський державний коледж естрадно-циркового мистецтва Головного управління культури Київської державної адміністрації 406

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ

Список № І. особових фондів, фондів установ, творчих спілок та громадських організацій, колекцій 408

Список № 2 розформованих або переданих В. інші установи фондів 541

Іменний покажчик 542

Покажчик видавництв, газет та журналів 616

Список скорочень 618


ПЕРЕДМОВА

"Путівник" - основний друкований довідник по фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, це важливий елемент науково-довідкового апарату архіву. У 2003 р. вийшов перший випуск "Путівника", до якого увійшло 180 анотацій на особові фонди та 75 анотацій на фонди установ і організацій за станом на І. січня 2002 р. Оскільки це лише невелика частка того, що зберігається В. архіві-музеї, крім того ЦДАМЛМ України весь час поповнюється новими документами, як шляхом планових надходжень архівів установ та організацій, так і шляхом передачі на постійне зберігання особових фондів діячів літератури та мистецтва, другий випуск "Путівника" є продовженням відображення документального надбання ЦДАМЛМ України. До нього увійшли анотації на 422 особові фонди, 5 колекцій та 29 анотацій на фонди установ і організацій.

Серед фондів, анотованих у другому випуску, представлені письмен-ники-прозаїки, поети, літературознавці та мовознавці, актори, режисери, художники, мистецтвознавці, композитори та ін. Останнім часом ЦДАМЛМ України комплектується документами діячів літератури та мистецтва української діаспори. Одним з найбільших серед цих фондів є фонд Івана Багряного (спр. прізвище Лозов'ягін). Крім його творчих документів, листування та ін., у фонді зберігаються документи та матеріали Української народної ради, Товариства прихильників УНР, Демократичного об'єднання бувших репресованих українців з-під Совєтів, Комітету українців Канади, Союзу українців жертв російського комуністичного терору, Легіону Симона Петлюри, Спілки визволення України та ін. рухів та партій української діаспори В. країнах Європи та Америки.

До 2-го випуску "Путівника" увійшли Й. фонди діячів української культури, які В. 1970-х рр. зазнали безпідставних репресій. Це, зокрема, фонди О. І. Заливахи, Є. О. Сверстюка, І. О. Світличного, В. С. Стуса та ін.

З численних фондів українських письменників слід назвати фонди поетів М. П. Бажана, Р. А. Братуня, М. А. Гірника, П. П. Глазового О. К. Журливої, О. І. Ковіньки, Т. Г. Масенка, Б. І. Олійника, прозаїків Д. І. та Ю. І. Бед-зиків, В. П. Бєляєва, Ірини Вільде, А. В. Головка, Є. П. Гуцала, А. А. Діма-рова, Ю. П. Дольд-Михайлика, О. Д. Іваненко, В. П. Некрасова, А. С. Пані-ва, Г. М. Петнікова, А. Ф. Турчинської, Ю. М. Щербака та ін., перекладачів М. Д. Кашель, М. І. Комісарової, В. В. Кочевського, Г. П. Кочура, В. І. Митрофанова, Г. А. Наморадзе, Т. Й. Стах.

Українські літературознавці та мовознавці представлені фондами Т. В. Баймута, Ю. Я. Барабаша, Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків, М. К. Грунського, філолога-арабіста Т. Г. Кезми, Ю. С. Кобилецького, Л. М. Коваленка, М. А. Плевако, Є. О. Сверстюка, О. М. Фінкеля.

Відображені у "Путівнику" Й. документи художників, архітекторів 0. К. Богомазова, С. О. Григор'єва, Й. А. Дайца, М. І. Драка, І. К. Дряпаченка, О. І. Заливахи, В. І. Касіяна, Ф. 3. Коновалюка, Г. О. Лєбєдєва, Е. П. Миська, К. В. Піскорського, І. М. Плещинського, І. В. Севери, С. Ф. Шишка, Т. Н. Яблонськї, мистецтвознавців, театрознавців Г. О. Бегічевої, Р. П. Бернацької, Л. В. Владича, Я. П. Затенацького, Й. М. Кисельова, П. Н. Мусієнка, Д. В. Степовика, С. А. Таранушенка, М. П. Цапенка.

Творчість українських музикознавців, композиторів представлена фондами А. Д. Бас-Лебединця, В. Т. Борисова, Р. І. Верещагіна, В. М. Вермени-ча, 1.1. Вимера, П. Д. Гайдамаки, Л. В. Дичко, Г. Л. Жуковського, Л. С. Ка-уфмана, Л. М. Колодуба, родини Шиповичів.

Матеріали майстрів сцени, кіно, театрально-концертної естради також знайшли своє місце В. сховищах ЦДАМЛМ України. Це фонди О. Д. Гая, А. Є. Гашинського, Н. І. Гончаренко, М. М. Золло, М. М. Крушельницького, І.В. Миколайчука, Д. О. Мілютенка, Є. Е. Опалової, М. Д. Роменського, російського співака Л. В. Собінова, Ю. Т. Тимошенка (Тарапуньки), Б. X. Тягна, Т. П. Юри та багатьох інших.

До 2001 р. В. архіві-музеї зберігалася колекція під назвою "Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХУІ-ХІХ ст." (фонд № 441) на 5154 од. зб. Ці документи передані до ЦДАМЛМ України у квітні 1973 р. з бібліотеки Київської консерваторії, куди вони, В. свою чергу, потрапили як переміщені з Німеччини у 1945 р. У 2001 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2001 р. № 1202 "Про вилучення документів з Національного архівного фонду та їх передачу Урядові Федеративної Республіки Німеччини" 5119 од. зб. цієї колекції було повернуто у Державну бібліотеку В. Берліні - фонд прусської культурної спадщини. За пропозицією директора ЦДАМЛМ України Ю. Я. Кулініча, німецька сторона погодилася залишити В. архіві-музеї 34 од. зб. з цієї колекції. Це нотні рукописи М. С. Березовського, Д. Паїзіелло, А. Лоллі, Й. Ельсера, зібрання російських народних пісень на музику Івана Прача та ін. Мікрофільм всіх документів вищезгаданої колекції на 5517 кадрів також зберігається в архіві-музеї як складова частина НАФ України.

За станом на І. січня 2004 р. на зберіганні В. ЦДАМЛМ України нараховується 1362 фонди, з них 112 фондів установ та організацій та 1250 - особового походження; 293008 од.зб. документів за період з XVI ст. до наших днів, у т.ч. 110220 од.зб. фондів творчих спілок і товариств, видавництв, редакцій газет і журналів, театрів, ансамблів, хорів, капел, оркестрів, кіностудій, естрадних і циркових колективів та ін., А. також 164013 од.зб. фондів особового походження діячів літератури і мистецтва України; 18775 од. зб. фотодокументів; 19023 музейних предметів, 181486 прим, книжок, журналів і газет, іншої друкованої продукції.

"Путівник" складається з трьох основних розділів: 1. Особові фонди. 2. Колекції. 3. Фонди установ та організацій. Особові фонди у Путівнику так само, як і В. першому випуску, розміщені В. абетковому порядку прізвищ фондоутворювачів незалежно від їх творчого профілю. Колекції подаються за номерами фондів. Фонди державних установ, творчих спілок і громадських організацій поділені на такі групи: творчі спілки та їх установи; театри і театральні організації; творчі виконавчі колективи і організації кіностудії; видавництва, редакції журналів і газет; інші установи і організації. Всередині цих груп систематизацію анотованих фондів здійснено за видами мистецтв В. абетковому порядку (архітекторів, журналістів, кінематографістів, композиторів і т. Д. та підвідомчої приналежності. Характеристики В. Путівнику складаються з трьох основних частин:

  1. Найменування і № фонду, № № описів, кількість одиниць зберігання, крайні дати документів фонду. При цьому слід пам'ятати, що біографічні дати фондоутворювача не завжди співпадають з крайніми датами матеріалів фонду, оскільки після смерті фондоутворювача фонд поповнюється матеріалами рідних, спогадами, статтями про нього тощо.
  2. Історична довідка про фондоутворювача. В. особових фондах здебільшого лаконічна з зазначенням років життя (якщо це неможливо встановити, замість року народження чи смерті ставиться "?"), фахового жанру митця. Якщо фондоутворювач більш відомий під псевдонімом, фонд іменується за псевдонімом, А. В. історичній довідці поряд із псевдонімом у дужках зазначається його прізвище. В. довідці вказуються також почесні та високі наукові звання. Про письменників і митців, що зазнали безпідставних репресивних переслідувань, коротко подаються відомості із судово-слідчих справ. В. довідці до фонду установи вказуються дати її виникнення і ліквідації, зміна назви і зміна відомчої підпорядкованості.
  3. Анотація змісту фонду. В. анотації особових фондів перш за все дається описання творчих матеріалів: креслень - В. архітекторів, нотних рукописів - у композиторів, рукописів літературних досліджень - у літературознавців, художніх творів - у письменників, малюнків - у художників. Рукописи художніх творів, спогадів, наукових досліджень і т.п. розміщуються за жанрами, А. всередині жанрів - В. хронологічному порядку; допускається В. окремих випадках розміщення В. хронологічному порядку без врахування жанру.

В фондах артистів і режисерів на перше місце виносяться т. з. "матеріали артистичної діяльності": фотографії В. ролях, сцен з вистав, режисерські експлікації, записи ролей, рукописи статей, спогадів. Слідом за назвами рукописів у дужках вказується дата. Дата, встановлена складачем анотації фонду, проставляється В. квадратних дужках, у випадку не встановлення її пишеться "без дати" (б/д). Допускається датування групи рукописів. В. кінці абзацу вказується кількість рукописів, малюнків і т.п. Підрахунок рукописів здійснюється за їх назвами.

За описанням творчих матеріалів анотується листування: спочатку самого фондоутворювача, потім листів до нього В. абетковому порядку. Позначені після прізвищ адресатів або кореспондентів цифри вказують на кількість листів. Потім В. дужках зазначено крайні дати листів. При наявності одного листа кількість не позначається.

За листуванням подається описання біографічних документів фондоутворювача, матеріали його громадської та службової діяльності та майново-побутових матеріалів. Описуються вони В. хронологічній послідовності для документів або груп документів.

Анотації особових фондів закінчуються описанням матеріалів, зібраних фондоутворювачем, образотворчих матеріалів (фотографії, малюнки і т. п.), матеріалів рідних та різних осіб. При описанні фотографій зазначаються індивідуальні та групові. В. анотації на групові фотографії В. абетковому порядку вказуються прізвища сфотографованих осіб. У кінці анотації на індивідуальні та групові фотографії позначається їх кількість, А. В. дужках -дата. Автографічність або оригінальність описуваних матеріалів, як правило, не зазначається, оговорюється тільки їх копійність, інколи оговорюється верстка творів, вирізки їх публікацій з газет та журналів тощо. Якщо рукописи творів мають назву російською чи іншою мовою, то ця назва В. анотації подається мовою оригіналу, А. В. дужках - В. авторському перекладі українською мовою.

В анотаціях фондів установ і організацій на перше місце виносяться керівні і розпорядчі документи, потім стенограми і протоколи засідань, плани, звіти, листування, відомості про особовий склад, профспілкова документація. Документи групуються по можливості за їх видами і В. хронологічній послідовності. З метою скорочення обсягу анотації рукописи численних творів, що відклалися у фондах видавництв та редакцій газет і журналів, здебільшого не вказуються, А. лише зазначаються їх автори В. абетковому порядку прізвищ.

Завершує Путівник науково-довідковий апарат видання, А. саме: списки особових фондів, фондів державних установ, творчих спілок та громадських організацій, фондів колекцій, розформованих або переданих В. інші установи фондів, іменний покажчик та покажчик видавництв, газет та журналів, список скорочень. Оскільки далеко не всі фонди, що зберігаються у ЦДАМЛМ України, анотовані В. другому випуску "Путівника", А. деякі з тих, що анотовані, поповнилися новими, ще не описаними документами, до списку фондів даються примітки:

У списку також вказуються сторінки на яких розміщені анотовані фонди, А. В. дужках вказується, В. якому саме з випусків анотований фонд.

Путівник підготовлений колективом співробітників архіву-музею.

Анотації на особові фонди склали: А. Я. Булгакова, Н. С. Возна, Т. М. Ковальова, С. Г. Кущ, П. І. Свергіна.

Анотації на фонди колекцій, державних установ, творчих спілок і громадських організацій підготували: С. О. Белевич, С. Г. Кущ.

Редакцію здійснили: Ю. Я. Кулініч, С. Г. Кущ, М. Д. Ходоровський.

Передмову підготували: Ю. Я. Кулініч, С. Г. Кущ, М. Д. Ходоровський, список скорочень, іменний покажчик та покажчик видавництв, газет та журналів - С. Г. Кущ.

На початок
На початок