Файл у форматі pdf (2,4 МБ)

Державний архів Волинської області:
Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України (1939-1991) / Державний комітет архівів України; Державний архів Волинської області. - Луцьк: Надстир'я, 2006. - 788 с.

ББК 79(4УКР-4ВОЛ)
Д 36

ISBN 978-966-517-565-0

© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Волинської області, 2006

У пропонованому виданні представлено широкий спектр інформаційно-довідкових матеріалів про органи та організації Компартії України і комсомолу, що діяли в 1939-1991 роках. Анотований реєстр описіу їх фондів вперше репрезентується на рівні сучасних вимог архівоведення.
Довідник розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться минулим Волині.

На початок
На початок