Файл у форматі pdf (3 109 Кб)

Державний архів Хмельницької області: Анотований реєстр описів.
Фонди колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р. /
Державний комітет архівів України. Державний архів Хмельницької області. - Київ, 2003. - Том 1. - 390 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

ISBN 966-8225-11-2

© Державний комітет архівів України,

©Державний архів Хмельницької області, 2003

© О. Качковський, Ю. Руденко, Є. Франскевич,

©упорядкування, 2003

Пропоноване увазі читача видання є першою спробою укладання "Анотованих реєстрів описів", передбаченого програмою "Архівні зібрання України". У /довіднику представлено інформацію про склад і зміст документів фондів періоду до 1917 року, що зберігалися в Камінець-Подільському міському архіві до катастрофи 10 квітня 2003 p. Це фонди, сформовані в процесі діяльності органів управління, установ, навчальних закладів Подільської та Волинської (фондоутворювачі діяли на території, що за адміністративно-територіальним поділом радянських часів була віднесена до Ком'янець-Подільської, а згодом Хмельницької області) губерній. До видання у вигляді додатків увійшла інформація про наявність метричних книг церков, костьолів та рабинатів по населених пунктах Подільської та Волинської губерній. Довідник супроводжує комплекс покажчиків.

Для істориків, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії Поділля.


Зміст

"Меморіальний" довідник (Вступне слово)

Передмова

Список скорочень

Ф. 1. Кам'янецький повітовий суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 2. Проскурівський повітовий суд, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 3. Ушицький повітовий суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 4. Летичівський повітовий суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 5. Мировий суддя 1-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 6. Мировий суддя 2-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 7. Мировий суддя 3-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 8. Мировий суддя 4-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 9. Мировий суддя 5-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Маків Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 10.Мировий суддя 6-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 11.Мировий суддя 7-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Смотрич Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 12.Мировий суддя 8-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Гусятин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 13.Мировий суддя 9-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 14. Мировий суддя 10-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Жванець Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 15.Мировий суддя 11-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Балин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 16.Мировий суддя 12-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м-ко Лянцкорунь Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 17.Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція)

Ф. 18.Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція)

Ф. 19. Балинський волосний суд, м-ко Балин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 20. Бережанський волосний суд, с. Бережанка Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 21. Цикевський волосний суд, с. Цикова Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 25. Подільський губернський совісний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 26. Кам'янець-Подільський сирітський суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 27.Ушицький міський магістрат, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 28. Летичівський міський магістрат, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 29. Проскурівський міський магістрат, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 30. Кам'янецький повітовий стряпчий, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 31. Летичівський повітовий стряпчий, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 33. Подільська губернська шляхова та будівельна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 34. Подільське губернське церковно-будівельне присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 35. Подільський губернський лісоохоронний комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 36. Кам'янець-Подільське поховальне єврейське товариство, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 37.Мировий посередник 2-ї дільниці Кам'янецького мирового округу, м-ко Лянцкорунь Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 38. 2-ге Кам'янецьке повітове в чиншових справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 39. Подільське губернське попечительство дитячих притулків, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 40.Ушицька поштова контора, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 41. Кам'янець-Подільське залізничне поштове відділення, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 44. Летичівський сирітський суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 45.Новоушицький сирітський суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 46. Подільська губернська землевпорядна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 47.Кам'янець-Подільське відділення Державного банку, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 48. Проскурівський повітовий стряпчий, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 50.Мировий суддя 1-ї дільниці Ново-Ушицького судовомирового округу, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 52. Проскурівська міська управа, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 53. Проскурівське повітове казначейство, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 54. Проскурівська міська дума, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 55. Летичівська чоловіча гімназія, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 56. Старокостянтинівське чоловіче вище початкове училище, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 57. Проскурівське Олексіївське реальне училище, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 58.Ушицьке лісництво, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 59. Подільське губернське відділення Московського комітету з надання благодійної допомоги родинамосіб, призваних на війну, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 60. Подільський губернський прокурор, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 61. Інспекція дрібного кредиту при Кам'янець-Подільському відділенні Державного банку, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 62. Подільський губернський комітет у справах дрібного кредиту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 63. Кам'янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 64. Подільська духовна семінарія,м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 65. Кам'янець-Подільська Маріїнська жіноча гімназія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 66. Кам'янець-Подільське середнє 8 класне технічне училище, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 67. Дирекція народних училищ Подільської губернії, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 68. Кам'янецьке повітове рекрутське присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 69. Подільська губернська лікарська управа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 70. Студеницьке волосне правління, м-ко Студениця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 71. Рахнівецьке волосне правління, с. Рахнівка Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 72.Грушковецьке волосне правління, с. Грушка Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 73.Гуменецьке волосне правління, с. Гуменці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 74. Косиковецьке волосне правління, с. Косиківці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 75.Смотрицьке волосне правління, м-ко Смотрич Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 77. Рудське волосне правління, с. Руда Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 78. Маківське волосне правління, м-ко Маків Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 79. Балинське волосне правління, м-ко Балин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 80. Гавриловецьке волосне правління, с. Гаврилівці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 81. Вірменське волосне правління, с. Вірмени Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 82. Осламівське волосне правління, с. Осламів Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 83. Деканати Подільської губернії (колекція)

Ф. 84. Михайлівське волосне правління, м-ко Михайлівка Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 85. Баговицьке волосне правління, с. Баговиця Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 86. Лянцкорунське волосне правління, м-ко Лянцкорунь Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 87. Монастирі Подільської губернії (колекція)

Ф. 89. Волосовецьке волосне правління, с. Волосівці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 90. Гречанське волосне правління, с. Гречани Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 91. Глушковецьке волосне правління, с. Глушківці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 92. Загінецьке волосне правління, с. Загінці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 93. Іванковецьке волосне правління, с. Іванківці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 94. Кадиївське волосне правління, с. Кадиївці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 95. Меджибізьке волосне правління, м-ко Меджибіж Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 96. Малиницьке волосне правління, с. Малиничі Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 97. Підлісноолексинецьке волосне правління, с. Підлісний Олексинець Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 98. Пашковецьке волосне правління, с. Пашківці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 99. Сарнівське волосне правління, с. Сарнів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 100. Калинянське волосне правління, с. Калиня Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 102. Китайгородське волосне правління, м-ко Китайгород Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 103. Врубловецьке волосне правління, с. Врублівці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 104. Фельштинське волосне правління, м-ко Фельштин Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 105. Хоньковецьке волосне правління, с. Хоньківці Могилівського повіту Подільської губернії

Ф. 106. Чорноострівське волосне правління, м-ко Чорний Острів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 107. Юринецьке волосне правління, с. Юринці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 108. Ярмолинецьке волосне правління, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 109. Чемеровецьке волосне правління, м-ко Чемерівці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 110. Яськовецьке волосне правління,с. Яськівці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 111. Подільський губернський комітет із забезпечення сільського православного духовенства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 112. Подільське губернське у селянських справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 113. Старший нотаріус Кам'янець-Подільського окружного суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 114. Кам'янецька квартирна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 115. Подільська губернська креслярня, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 116. Подільська палата державного майна, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 117. Подільське губернське у міських справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 118. Подільська губернська комісія народного продовольства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 119. Летичівський повітовий апеляційний межовий суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 120. Подільський головний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 121. Подільське губернське з військової повинності присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 122.Кам'янецький повітовий предводитель дворянства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 123. Подільський губернський предводитель дворянства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 124. Податковий інспектор м. Кам'янця-Подільського, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 125. Кам'янецький повітовий комітет опікування про народну тверезість, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 127. Подільський губернський віспяний комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 130. Кам'янецький повітовий віспяний комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 131. Кам'янецький повітовий комітет зі знищення сарани, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 132. Кам'янецька міська дума, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 133. Проскурівський повітовий земський суд, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 134. Подільський губернський межовий суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 135. Подільська палата карного та цивільного суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 136. Ушицький повітовий стряпчий, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 137. Кам'янецька дворянська опіка, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 138. Подільський губернський із казенних справ стряпчий, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 139. Подільський губернський із карних справ стряпчий, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 140. Ушицький повітовий апеляційний межовий суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 142. Кам'янецький повітовий земський суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 143. Летичівський повітовий земський суд, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 144. Кам'янець-Подільський окружний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 196. Подільська палата цивільного суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 197. Подільська палата карного суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 198. З'їзд мирових суддів Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 199. Мировий суддя 4-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 200. Мировий суддя 5-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 201. З'їзд мирових суддів Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 203. Мировий суддя 4-ї дільниці Проскурівського судовомирового округу, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 204. Мировий суддя 4-ї дільниці Летичівського судово-мирового округу, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 206. Кам'янець-Подільський словесний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 207. Устінов Сергій Михайлович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 208. Шабанов Олександр Якович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 210. Загорський Антон Титович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 211. Свєтовідов Сергій Олександрович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 212. Донской Олександр Олександрович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 213. Павловський Федір Артемійович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 214. Залевський Андрій Степанович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 215. Мандельштам Леонід Борисович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 216. Грепачевський Калліст Захарійович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 217. Колоколов Костянтин Іванович - нотаріус, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 218. Данутовський Сергій Михайлович - нотаріус, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 219. Яворський Олександр Тимофійович - нотаріус, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 220. Зновицький Йосип Йосипович- нотаріус, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 221. Кузьминський Владислав Йосипович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 222. Шантгай Іван Федорович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 223. Помічник присяжного повіреного Степура, м. Хотин Хотинського повіту Бессарабської губернії

Ф. 224. Проскурівський сирітський суд, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 226. Подільська казенна палата, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 227. Подільське губернське правління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 228. Канцелярія Подільського губернатора, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 230. Подільське дворянське депутатське зібрання, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 231. Подільська губернська земська каса дрібного кредиту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 232. Подільський приказ громадської опіки, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 233. Подільська губернська земська управа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 234. Подільське відділення Селянського поземельного банку, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 235. Подільське відділення комітету княгині Єлизавети Федорівни з надання благодійної допомоги родинам осіб, призваних на війну, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 236. Подільський губернський комітет опікування про народну тверезість, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 237. Подільська губернська будівельна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 238. Подільська губернська шляхова комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 239. Подільська контрольна палата, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецькогоповіту Подільської губернії

Ф. 240. Подільський губернський розпорядчий комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 241. Подільський губернський комітет з розгляду та складання інвентарів на поміщицькі землі та маєтки, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 243. Подільський губернський комітет із земських повинностей, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 244. Подільський губернський статистичний комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 245. Подільське губернське акцизне управління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 246. Кам'янецький міський магістрат, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 247. Новоушицька міська ратуша, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 249. Кам'янець-Подільська міська управа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 250. Новоушицька міська управа, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 251. Кам'янецько-Ушицьке повітове в чиншових справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 255. Проскурівська повітова земська управа, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 256. Чемеровецьке поштове відділення, м-ко Чемерівці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 257. Ісаковецька карантинна контора, с. Ісаківці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 258. Проскурівський комітет товариства Червоного Хреста, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 259. Подільська губернська тюремна інспекція, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 260. Подільський губернський опікунський комітет над тюрмами, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 261. Попечительство над Кам'янець-Подільським виправним арештантським відділенням, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 262. Подільська губернська тюрма, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 263. Подільська губернська комісія з розгляду справ осіб, заарештованих у позасудовому порядку, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської гу- бернії

Ф. 265. Летичівське повітове поліцейське управління, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 266. Ушицьке повітове поліцейське управління, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 267. Кам'янецьке повітове поліцейське управління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 268. Проскурівське повітове поліцейське управління, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 269. Комісія військового суду при Кам'янець-Подільському внутрішньому гарнізонному батальйоні, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 270. Кам'янецький тимчасовий поліцейський суд, заснований при Кам'янецькому повітовому суді, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 271. Кам'янець-Подільське розшукне відділення, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 272. Особливий уповноважений з улаштування біженців у Подільській губернії, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 273. Подільська губернська у справах про вибори до І Державної Думи комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 274. Ушицька повітова у справах про вибори до Державної Думи комісія, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 275. Летичівська повітова у справах про вибори до Державної Думи комісія, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 276. Маківська волосна у справах про вибори до Державної Думи комісія, м-ко Маків Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 277. Рабинати Подільської та Волинської губерній (колекція)

Ф. 278. Пристав 3-го стану Проскурівського повіту, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 281. Прокурор Кам'янець-Подільського окружного суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 282. Управління Проскурівського повітового військового начальника, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 283.Управління коменданта міста Старокостянтинова, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 284. Проскурівська казарменно-будівельна комісія, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 285. Проскурівська постійна хлібопекарня 7-го армійського корпусу, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 286. Управління завідуючого збірним пунктом кавалерійських слабосильних коней 8-ї армії, м. Ямпіль Ямпільського повіту Подільської губернії

Ф. 287. Проскурівський пункт слабосильних коней, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 289. Волочиська військова будівельна комісія, ст. Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 291. Тимчасовий військовий суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 292. Кам'янець-Подільське міське поліцейське управління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 293. Управління Старокостянтинівського повітового військового начальника, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 294. Кам'янець-Подільський поліцмейстер, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 295. Тимчасова комісія з перевірки правильності відстрочок військовозобов'язаних у Подільській губернії, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 296. Волочиське поліцейське управління, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 297. Начальник гарнізону м. Старокостянтинова, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 298. Управління начальника гарнізону м. Кам'янця-Подільського, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 299. Мировий посередник 2-ї дільниці Проскурівського повіту, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 300. Кам'янецька повітова у справах про вибори до Державної Думи комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 303. Заславський повітовий суд, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 304. Ушицька повітова земська управа, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 305. Маківський цукровобуряковий завод, м-ко Маків Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 306. Подільський єпархіальний свічковий завод, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 307. Кам'янець-Подільська реміснича управа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 309. Ісаковецька митниця, с. Ісаківці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 310. Редакція газети "Подолянин", м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 311. Довжоцьке волосне правління, с. Довжок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 313. Бережанське волосне правління, с. Бережанка Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 314. Кам'янець-Подільська міська заводська стайня, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 315. Подільська духовна консисторія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 316. Заславське духовне правління, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 317. Кам'янець-Подільське приватне, з повними правами, 8 класне комерційне училище Подгурського, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 318. Кам'янець-Подільське приватне комерційне училище Я. Г. Мазінга, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 319. Кам'янець-Подільська чоловіча гімназія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 320. Проскурівське комерційне училище, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 321. Подільська губернська єврейська училищна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 365. Благочинні Подільської губернії (колекція)

Ф. 367. Мировий суддя 2-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 369. Проскурівське повітове церковнопарафіяльне попечительство, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 374. Соколовський Анатолій Єлизарович - нотаріус, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 377. Кам'янець-Подільська міська пробірна палата, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 378. Волочиська митниця, м-ко Волочиськ Старокостян тинівського повіту Волинської губернії

Ф. 379. Рошевський Станіслав Петрович - нотаріус, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 380. Зикіїв Микола Миколайович - нотаріус, м-ко Деражня Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 381. Дробович-Славенський Василь Федорович - нотаріус, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 382. Мишобенський Павло Федорович - нотаріус, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 387. Подільське губернське з промислового податку присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 388. Подільський губернський комітет з продажу алкогольних напоїв, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 392. Валявський Павло Фабіанович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 393. Маницький Михайло Микитович - нотаріус, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 394. Сламенецький Мечислав Михайлович - нотаріус, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 395. Шиманський Михайло Федорович - нотаріус, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 396. Томашевський Олімпій Михайлович - нотаріус, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 398. Петрашевський Володимир Іванович - нотаріус, м-ко Томашпіль Ямпільського повіту Подільської губернії

Ф. 399. Калішевич Віктор Іванович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 400. Денисов Михайло Львович - нотаріус, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 401. Гаврун Олександр Петрович - нотаріус, м-ко Шаргород Могилівського повіту Подільської губернії.

Ф. 404. Малишевський Дмитро Вікентійович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 406. Кам'янецьке лісництво, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 407. Циківське лісництво, с. Цикова Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 409. Подільське губернське у земських та міських справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 410. Віциєвський Володимир Гаврилович - нотаріус, м. Ка- м'янець-Подільський Кам'янецького повіту Поділь- ської губернії

Ф. 411. Калюське поштово-телеграфне відділення, м-ко Калюс Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 429. Павловський Федір Артемійович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 431. Ляторовський Григорій Олександрович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 432. Янковський Олександр Іванович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 433. Хайновський Онуфрій Йосипович - нотаріус, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 436. Мандельштам Леонід Борисович - нотаріус, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 437. Затонський Авксентій Матвійович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 442. Кам'янецьке повітове казначейство, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 444. Кам'янець-Подільська міська ощадно-позичкова каса, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 467. Супруньковецьке сільське правління, с. СупруньківціУшицького повіту Подільської губернії

Ф. 468. Сусловецьке волосне правління, с. Суслівці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 470. Цвітоське волосне правління, с. Цвітоха Заславського повітуВолинської губернії

Ф. 472. Рихтецьке волосне правління, с. Рихта Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 473.Жуківське волосне правління, с. Жуків Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 474. Городоцьке волосне правління, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 475. Кузьминське волосне правління, м-ко Кузьмин Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 476. Лисецьке волосне правління, с. Лисець Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 477. Славутське волосне правління, м-ко Славута Заславського (з 1910 р. Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 478. Калюське волосне правління, м-ко Калюс Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 479. Куявське волосне правління, с. Куява Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 480. Данилівське волосне правління, с. Данилова Балка Балтського повіту Подільської губернії

Ф. 481. Купинське волосне правління, м-ко Купин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 482. Солобковецьке волосне правління, м-ко Солобківці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 483. Хоровецьке волосне правління, м-ко Хоровець Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 484. Білогородське волосне правління, с. Білогородка Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 485. Михалпільське волосне правління, м-ко Михалпіль Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 486. Межирівське волосне правління, м-ко Межирів Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 487. Циківське волосне правління, с. Цикова Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 488. Трительницьке волосне правління, с. Трительники Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 489. Ходаковецьке волосне правління, с. Ходаківці Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 490. Зятковецьке волосне правління, с. Зятківці Гайсинського повіту Подільської губернії

Ф. 491. Кривинське волосне правління, с. Кривин Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 492. Старосинявське волосне правління, м-ко Стара Синява Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 493. Бахматовецьке волосне правління, с. Бахматівці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 494. Ушицький повітовий комітет опікування про народну тверезість, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 495. Летичівський повітовий комітет опікування про народну тверезість, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 496. Проскурівська міщанська управа, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф

. 497. Кам'янецьке 5 класне міське церковнопарафіяльне училище, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 498. Кам'янець-Подільське місцеве управління товариства опікування про хворих та поранених воїнів, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 500. Кам'янецький повітовий комітет з урегулювання натуральних повинностей, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 501.Проскурівський єврейський будинок престарілих, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 502. Мировий посередник 1-ї дільниці Кам'янецького повіту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 504. Проскурівське відділення Південно-Російського промислового банку, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 505. Киликіївське сільське правління, с. Киликіїв НовоградВолинського повіту Волинської губернії

Ф. 506. Волосовецьке сільське правління, с. Волосівці Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 507. Канцелярія начальника Південно-Західного митного округу, м. Радзивилів Волинської губернії

Ф. 508. Військово-санітарний потяг № 96

Ф. 591. Ушицьке духовне правління, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 592. Летичівське духовне правління, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 593. Ушицький повітовий земський суд, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 594. Проскурівський повітовий апеляційний межовий суд, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 596. Подільське відділення комітету княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової допомоги постраждалим від військових дій, м. Кам'янецьПодільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 597. Судовий слідчий 3-ї дільниці Кам'янецького повіту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 598. Судовий слідчий 2-ї дільниці Кам'янецького повіту, м-ко Гусятин Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 599. Судовий слідчий 1-ї дільниці Кам'янецького повіту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 600. Судовий слідчий 4-ї дільниці Кам'янецького повіту, м-ко Смотрич Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 601. Судовий слідчий 2-ї дільниці Ушицького повіту, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 602. Судовий слідчий 2-ї дільниці Літинського повіту, м. Літин Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 603. Судовий слідчий 1-ї дільниці Ушицького повіту, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 610. Кам'янецький повітовий земський справник, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 611. Пристав 4-го стану Проскурівського повіту, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 612. Кам'янецька міська тюрма, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 613. Вокулович Іван Никанорович - нотаріус, м. Ізяслав Ізяславського повіту Волинської губернії

Ф. 614. Кам'янець-Подільський губернський інспектор поліцейської варти, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 615. Барановський Михайло Петрович - нотаріус, м. Заслав Заславського повіту (з 1910 р. - м. Ізяслав Ізяславського повіту) Волинської губернії

Ф. 616. Кам'янецьке повітове з військових справ присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 617. Помічник начальника Подільського губернського жандармського управління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 618. Редакція газети "Вісник", м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 619. Управління Кам'янецького повітового військового начальника, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 620. Кам'янець-Подільська школа урядників Подільської губернії, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 622. Мировий суддя 1-ї дільниці Літинського судово-мирового округу, м. Літин Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 623. Проскурівська міська поліція, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 625. Барсов Петро Віссаріонович - нотаріус, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 626. Ушицький повітовий військовий начальник, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 627. Подільське губернське поєднане присутствіє із забезпечення православного духовенства та у селянських справах, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького по- віту Подільської губернії

Ф. 629. Подільське губернське у справах про товариства присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 630. Ушицьке повітове з військової повинності присутствіє, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 631. Подільське губернське рекрутське присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 633.Голембіовський Микола Євдокимович - нотаріус, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 634. Кам'янець-Подільська військово-слідча комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 635. Комісія військового суду при Кам'янець-Подільському батальйоні внутрішньої варти, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 636. Комісія військового суду при Кавказькому лінійному 9-му батальйоні, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 637. Комісія військового суду при Житомирському внутрішньому гарнізоні, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 638. Військово-судова комісія при Летичівському повітовому суді, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 639. Комісія військового суду при 132-му піхотному Гренадерському полку, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 640. Комісія військового суду при управлінні Бессарабського губернського військового начальника, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 641. Комісія змішаного військового суду при Кам'янецькому повітовому суді, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 642. Комісія військового суду при управлінні Кам'янець-Подільського військового начальника, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 643. Комісія польового військового суду, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 645. Комісія, заснована у справі про відмежування казенного села Лисець від суміжних приватних маєтків, м-ко Жванчик Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 647. Комісія у справах осіб, які вишукували вольності, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 648. Управління Подільського губернського військового начальника, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 649. Сатанівська слідча комісія, м-ко Сатанів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 650. Кам'янецька окрема комісія для розгляду справ заколотників, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 651. Проскурівське повітове рекрутське присутствіє, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 652. Податковий інспектор Кам'янецького повіту, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 655. Податковий інспектор Проскурівського повіту, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 656. Штаб 9-ї піхотної дивізії Ф. 657. Біляно-Шаргородське волосне правління, м-ко Шар- город Могилівського повіту Подільської губернії

Ф. 662. Миньковецьке волосне правління, м-ко Миньківці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 663. Завідуючий Кам'янецьким піщано-яровим районом Волинсько-Подільського округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 665. Заславське волосне правління, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 666. Полонська міщанська управа, м-ко Полонне Заславського (з 1910 р. -Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 667. Мировий посередник 1-ї дільниці Заславського повіту, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 668. Мировий посередник 2-ї дільниці Заславського повіту, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 669. Мировий посередник 1-ї дільниці Старокостянтинівського повіту, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 670. Судовий слідчий Житомирського окружного суду дільниці Заславського повіту, м-ко Полонне Заславського (з 1910 р. -Ізяславського) повіту Волинської гу- бернії

Ф. 671. Полонський волосний суд, м-ко Полонне Заславського (з 1910 р. - Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 672. Старокостянтинівський повітовий предводитель дворянства, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 673. Полонське волосне правління, м-ко Полонне Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 674. Заславське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Заслав Заславського повіту (з 1910 р. - м. Ізяслав Ізяславського повіту) Волинської губернії

Ф. 675. Полонське волосне в чиншових справах присутствіє, м-ко Полонне Заславського (з 1910 р. - Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 676. Подільський губернський комітет з переселення євреїв, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 677. Подільська губернська верхня розправа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 678. Подільський військовий губернатор, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 679. Кам'янецьке повітове в чиншових справах присутствіє, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 680. Летичівське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 681. Летичівський повітовий лікар, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 682. Подільський губернський комітет з конярства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 683. Подільський губернський комітет громадського здоров'я, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 684. Кам'янецька приватна жіноча гімназія Славутинської, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 685. Подільська римо-католицька духовна консисторія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 686. Теофіпольська поштово-телеграфна контора, м-ко Теофіполь Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 687. Генеральний Вікарій Кам'янецької єпархії духовного відомства римо-католицького віросповідання, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Поділь- ської губернії

Ф. 688. Старокостянтиівське дільничне у справах про прибутковий податок присутствіє, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 689. Візітатор монастирів Кам'янецької єпархії прелат Павловський, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 690. Барсов Петро Віссаріонович - нотаріус, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 691. Голембіовський Микола Євдокимович - нотаріус, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 692. Старокостянтинівський повітовий суд, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 693. Колініченко Костянтин Олексійович - нотаріус, м-ко Славута Заславського (з 1910 р. - Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 694. Самчинське поштово-телеграфне відділення, с. Самчики Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 695. Судилківська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу, м-ко Судилків Заславського (з 1910 р. - Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 696. Антонінська поштово-телеграфна контора, м-ко Антоніни Ізяславського повіту Волинської губернії

Ф. 697. Уніївська поштово-телеграфна контора, с. Уніїв Острозького повіту Волинської губернії

Ф. 698. Красилівська поштово-телеграфна контора, м-ко Красилів Старокостянтинівського повіту Волинськоїгубернії

Ф. 699. Држевецький Йосип Миколайович - нотаріус, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 700. Дяченко Віктор Вікторович - нотаріус, м-ко Славута Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 701. Соколовський Єлизар Захарович - нотаріус, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 702. Кам'янецька повітова шляхова комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 703. Старокостянтинівське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 704. Заславсько-Старокостянтинівське повітове в чиншових справах присутствіє, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 705. Старокостянтинівське повітове казначейство, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 706. Заславська повітова у справах про вибори до Державної Думи комісія, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 707. Старокостянтинівська повітова у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 708. Старокостянтинівське повітове рекрутське присутствіє, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 710. Старокостянтинівський земський суд, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 711. Заславський земський суд, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 712. Старокостянтинівське міське з квартирного податку присутствіє, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 713. Заславське міське з квартирного податку присутствіє, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 714. Заславська повітова дворянська опіка, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 715. Старокостянтинівське духовне правління, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 716. Старокостянтинівський совісний суд, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 717. Канцелярія єпископа Кам'янецької єпархії духовного відомства римо-католицького віросповідання, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 718. Пристав 4-го стану Заславського повіту, м-ко Славута Заславського (з 1910 р. - Ізяславського) повіту Волинської губернії

Ф. 720. Подільський верхній земський суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 721. Подільське українське товариство "Просвіта", м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 722. Старокостянтинівський міський магістрат, м. Старокостянтинів Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 723. Подільський губернський магістрат, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 724. Подільський губернський межовий апеляційний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 726. Базалійський повітовий суд, м-ко Базалія Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 727. Вербовецька міська ратуша, м-ко Вербовець Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 728. Базалійське волосне правління, м-ко Базалія Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 729. Корчівське волосне правління, с. Корчівка Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 730. Судилківське волосне правління, м-ко Судилків Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 731. Вербицький запасний магазин, с. Вербка Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 732. Яновицький Дмитро Степанович - нотаріус, м-ко Зіньківці Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 733. Фрампольське поштово-телеграфне відділення, м-ко Фрамполь Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 734. Проскурівський повітовий справник, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 735. Подільська губернська комісія для розгляду духовних справ, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 736. Кам'янець-Подільська повітова латинська школа, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецькогоповіту Подільської губернії

Ф. 737. Кам'янецьке повітове відділення Подільської єпархіальної училищної ради, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 738. Кам'янецьке духовне правління, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 739. Проскурівське духовне правління, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 740. Кам'янецький підкоморний суд, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 741. Кам'янець-Подільське відділення біблійного товариства, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 743. Єліашевич В'ячеслав Казимирович - нотаріус, м-ко Хмільник Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 744. Приворотське чоловіче духовне училище, с. Привороття Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 745. Товариство Подільської залізниці, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії.

Ф. 746. Понінківське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу, с. Понінка Новоград-Волинського повіту Волинської губернії

Ф. 747. Подільська губернська у справах про вибори до ІV Державної Думи комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 748. Правління товариства Степанівського цукровобурякового заводу, с. Степанівка Брацлавського повіту Подільської губернії

Ф. 749. Кам'янецька повітова у справах про вибори до ІІІ Державної Думи комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 750. Редакція часопису "Подільські єпархіальні відомості", м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 751. Летичівська повітова у справах про вибори до ІV Державної Думи комісія, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 753. Завідуючий Заславською сільською вартою, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 754. Лабунський повітовий суд, м-ко Лабунь Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 755. Заславська повітова поліцейська управа, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 756. Правління товариства Старосинявського цукрового заводу, м-ко Стара Синява Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 757. Затонський Авксентій Матвійович - нотаріус, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 759. Валявський Петро Фабіанович - нотаріус, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 760. Бурімов Василь Андрійович - нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 761. Генінг - нотаріус, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 762. Бурімов Василь Андрійович - нотаріус, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 763. Дробович-Славенський Василь Федорович - нотаріус, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 764. Баговицький волосний суд, с. Баговиця Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 765. Проскурівське управління відділу з транспортування поранених Всеросійської земської спілки допомоги хворим і пораненим воїнам, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 766. Холодильний склад Шепетівського гарнізону, м-ко Шепетівка Ізяславського повіту Волинської губернії

Ф. 767. Управління військового начальника Збаразького повіту, м. Збараж Збаразького повіту Волинської губернії

Ф. 768. Шепетівський військово-продовольчий магазин Київського окружного інтендантського управління, м-ко Шепетівка Ізяславського повіту Волинської губернії

Ф. 769. Кручилинецьке волосне правління, с. Кручі Ямпільського повіту Подільської губернії

Ф. 770. Кам'янець-Подільська міська виконавча продовольча комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 771. Проскурівський продовольчий магазин Київського окружного інтендантського управління, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 772. Ізяславський продовольчий магазин Київського окружного інтендантського управління, м. Ізяслав Ізяславського повіту Волинської губернії

Ф. 773. Начальник гарнізону містечок Волочиськ та Підволочиськ, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 775. Волочиська лікарська пересувна комісія 110-го польового запасного шпиталю, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії

Ф. 776. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 1-й Балтській судово-слідчій дільниці, м. Балта Балтського повіту Подільської губернії

Ф. 777. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Балтській судово-слідчій дільниці, м. Балта Балтського повіту Подільської губернії

Ф. 778. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 3-й Балтській судово-слідчій дільниці, м. Балта Балтського повіту Подільської губернії

Ф. 779. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Балтській дільниці (2-а, 4-а, 5-а судово-слідчі дільниці), м. Балта Балтського повіту Подільської гу- бернії

Ф. 780. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Брацлавській дільниці (1-а, 2-а, 4-а судово-слідчі дільниці), м. Брацлав Брацлавського повіту Подільської губернії

Ф. 781. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 1-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, м. Вінниця Вінницького повіту Подільської губернії

Ф. 782. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, м. Вінниця Вінницького повіту Подільської губернії

Ф. 783. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 3-й Вінницькій судово-слідчій дільниці, м. Вінниця Вінницького повіту Подільської губернії

Ф. 784. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Вінницькій дільниці, м. Вінниця Вінницького повіту Подільської губернії

Ф. 785. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Гайсинській дільниці, м. Гайсин Гайсинського повіту Подільської губернії

Ф. 786. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 1-й Кам'янецькій дільниці, м. Кам'янецьПодільський Кам'янецького повіту Подільської гу- бернії

Ф. 787. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Кам'янецькій судово-слідчій дільниці, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 788. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Кам'янецькій дільниці, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 789. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Летичівській дільниці, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 790. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 1-й Літинській судово-слідчій дільниці, м. Літин Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 791. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Літинській судово-слідчій дільниці, м-ко Хмільник Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 792. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Літинській дільниці, м. Літин Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 793. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по 2-й Могилівській судово-слідчій дільниці, м. Могилів-Подільський Могилівського повіту По- дільської губернії

Ф. 794. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Ольгопільській дільниці, м. Ольгопіль Ольгопільського повіту Подільської губернії

Ф. 795. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Проскурівській дільниці, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 796. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Ушицькій дільниці, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 797. Товариш прокурора Кам'янець-Подільського окружного суду по Ямпільській дільниці, м. Ямпіль Ямпільського повіту Подільської губернії

Ф. 798. Летичівське повітове рекрутське присутствіє, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 799. Кам'янець-Подільське змішане вище початкове училище, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 800. Колекція планів міст Подільської та Волинської губерній

Ф. 801. Судовий слідчий 1-ї дільниці Летичівського повіту, м. Летичів Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 802. Кам'янецько-Ушицький з'їзд мирових посередників, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 803. Киликіївський волосний суд, с. Киликіїв Новоград-Волинського повіту Волинської губернії

Ф. 804. Подільська ревізійна комісія, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 805. Деражнянське волосне правління, м-ко Деражня Летичівського повіту Подільської губернії

Ф. 806. Староушицька міська дума, м-ко Стара Ушиця Ушицького повіту Подільської губернії

Ф. 813. Подільське єпархіальне попечительство, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 814. Подільський губернський єпархіальний будівельний комітет, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 815. Проскурівсько-Летичівське в чиншових справах присутствіє, м. Проскурів Проскурівського повіту Подільської губернії

Ф. 817. Подільська губернська комісія з продажу казенних маєтків, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 818. Начальник Кам'янецької повітової поліції, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 819. Лохвицьке реальне училище, м. Лохвиця Лохвицького повіту Полтавської губернії

Ф. 820. Полтавська духовна консисторія, м. Полтава Полтавського повіту Полтавської губернії

Ф. 821. Ізмаїльська митниця, м. Ізмаїл Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії

Ф. 822. Полтавська чоловіча гімназія, м. Полтава Полтавського повіту Полтавської губернії

Ф. 823. Віленський Імператорський університет, м. Вільно Віленського повіту Віленської губернії

Ф. 824. Херсонська духовна консисторія, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії

Ф. 825. Літинський повітовий суд, м. Літин Літинського повіту Подільської губернії

Ф. 826. Махнівське духовне правління Київської духовної єпархії, м-ко Махнів Бердичівського повіту Київської губернії

Ф. 827. Кишинівська міська управа, м. Кишинів Кишинівського повіту Бессарабської губернії

Ф. 828. Училищний комітет Імператорського Харківського університету, м. Харків Харківського повіту Харківської губернії

Ф. 829. Заславський губернатор Шереметьєв, м. Заслав Заславського повіту Волинської губернії

Ф. 830. Верхній сільський суд 8-ї дільниці Кам'янецького судово-мирового округу, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 831. Канцелярія інспектора народних училищ 1-го району Подільської губернії, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 832. Подільський губернський єпархіальний історико-статистичний комітет. Подільське церковно-історико-археологічне товариство, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 833. Городоцький міський маклер і нотаріус Шідлер, м-ко Городок Кам'янецького повіту Подільської губернії

Ф. 834. Кам'янецький міський маклер і нотаріус, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії

Покажчик фондів установ, організацій та підприємств за галузевим принципом

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Покажчик установ, згаданих у довіднику

Додаток 1. Покажчик до ф. 17, Костьоли Подільської та Волинської губернії

Додаток 2. Покажчик до ф. 18, Церкви Подільської та Волинської губерній

Додаток 3. Покажчик до ф. 277, Рабинати Подільської та Волинської губерній

Додаток 4. Пропущені в Реєстрі фонди, що були об'єднані з іншими фондами або передані до інших архівів

Summary

На початок
На початок