Григорій Гуртовий : біобібліогр. покажч.

Григорій Гуртовий : біобібліогр. покажч. / упр. культури Волин. ОДА; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки; Волин. краєзн. музей; Держ. арх. Волин, обл.; упоряд.: Л. I. Коць, Н. М. Кузьміна, А. А. Понагайба, Н. Д. Хомяк. - Луцьк: 2014. - 60 с.

УДК 908(477)(048)
ББК 26.891(4 УКР)я1
Г95

© Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки, 2014
© Волинський краєзнавчий музей, 2014

Біобібліографічний покажчик присвячений Григорію Олександровичу Гуртовому, історику, краєзнавцю, досліднику Волині, заслуженому працівнику культури України, лауреату премії Всеукраїнського культурно-наукового фонду Тараса Шевченка "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля", лауреату обласних премій імені Миколи Куделі та "Одержимість", почесному професору Волинського національного університету імені Лесі Українки, директору Торчинського народного історичного музею.

До видання включені бібліографічні описи окремо виданих творів, публікацій у збірниках та періодичних виданнях, матеріалів про його життя і діяльність. Видання доповнюють допоміжні покажчики.

Посібник адресований науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться минулим рідного краю.

На початок
На початок