Олександр Гваньїні: Хроніка європейської Сарматії /
Упор. та пер. з пол. о. Юрія Мицика; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Інститут історії НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Державний комітет архівів України; Українсько-канадський дослідчо-документальний центр (Торонто). - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1006 с.

ББК 63.3(4)

ISBN 966-518-389-3

© Мицик Ю. А., упорядкування, переклад, вступна стаття, коментарі, 2007
© Остапов О. Я., художнє оформлення, 2007
© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007

"Хроніка європейської Сарматії" О. Гваньїні - важливе історичне джерело та пам'ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, "Хроніка..." стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів.
Цей твір мав надзвичайно велику популярність у наших предків, неодноразово перевидавався у латинському оригіналі; перекладався німецькою, чеською, польською мовами.
Український переклад "Хроніки...", що не втратила актуальності донині, зацікавить як науковців, так і широкий загал читачів.

На початок
На початок