Історія роду Квіток

Історія роду Квіток / Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2013. - 152 с.

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози народною мовою Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться найповніша на сьогодні генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – села Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок XVII – XVIII cт., що належали родині, подається прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки-Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.

Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.

На початок
На початок