Український хліб на експорт: 1932-1933 / Упоряд.: В. Сергійчук
Редкол.: Г. Боряк, Р. Круцик, Ю. Куляс, В. Лозицький, Н. Маковська, В. Сергійчук, Б. Федорак, І. Юхновський. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.

ISBN 966-2911-06-5

ББК 63,3 (4 Укр)
C33

© Володимир Сергійчук, вступне слово, упорядкування, 2006
© Роман Круцик, післяслово, 2006
© Леонід Демчишин, художнє оформлення, 2006
© ПП Сергійчук М. І., 2006

На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-1933 роках через експорт нашого хліба.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок