Імена, повернуті із забуття

Імена, повернуті із забуття /
За матеріалами судових справ репресованих селян 1929-1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Державний архів Кіровоградської області. - Кіровоград, 2008. - 130 с.

Файл у форматі PDF (5,76 MB)

ББК 63.3 (4УКР-4ЧКір) 622,013
УДК 94(477.4)
І 51

ISBN 978-966-8225-32-1

©Державний архів Кіровоградської області, 2008

Матеріали із судових справ репресованих селян, опубліковані у збірнику, детально розкривають методи та форми дії рпепресивного апарату держави щодо селянства, яке чинило спротив грабіжницькій політиці влади у сільській місцевості сучасної Кіровоградської області у період 1929-1937 рр.
У документах висвітлюються глибинні процеси, що відбувалися в аграрному секторі України, сутність яких знайшла свій прояв у занепаді сільського господарства, що, прешті, призвело до масового голоду.
Для істориків, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців, усів, кому не байдужа історія України.

На початок
На початок