Історичні авторграфи. З фондів Державного архіву Харківської області

Історичні автографи. З фондів Державного архіву Харківської області / Держ. архів Харків, обл., Харків. Приватний музей міської садиби; упоряд.: О. С. Гнезділо, О. С. Коптєва, Л. А. Панасенко, О. В. Сафонова. - X.: ХПММС, 2010. - 268 с. (Серія "Харківські колекції"; вип. 2)

ББК 63.2+79.3
ISBN 978-966-8246-93-2

© Державний архів Харківської області

Видання є продовженням співпраці Державного архіву Харківської області (ДАХО) і Харківського приватного музею міської садиби. Це другий випуск серії "Харківські колекції", започаткованої 2008 p.; містить зібрання автографів діячів науки і культури, державних, політичних та громадських діячів (70-ті pp. XIX ст. - 70-ті pp. XIX ст.), що зберігаються у фондах ДАХО.

До кожного наведеного автографу додається фото видатної особистості, короткі біографічні відомості, заголовок до документу, під яким є підпис (автограф) та пошукові дані.

Розраховане на всіх, хто цікавиться історичним минулим рідного краю.

На початок
На початок