Іванків. 808 днів окупації /
Упорядник О. А. Николайчук; Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України. - К.: Стилос, 2007. - 80 с.

ББК 63.3 (4УКР) 62
118

ISBN 978-966-8009-65-5

© УНФ "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України, 2007
© "Стилос", видання, 2007
© О. Камінська, обкладинка, 2007

В альбомі показані будні нацистської окупації в поліському селищі Іванків.

На початок
На початок