Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987

Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987. В двох томах. – Том І. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2012. – 656 с.

ISBN 978-966-2911-44-2
ББК 63.5(4УКР)
C-33

© В. Сергійчук, передмова, упорядкування, загальна редакція, 2012
© С. Сердюк, упорядкування, 2012
© М. Черненко, художнє оформлення, 2012
© ПП Сергійчук М. І., 2012

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Патріарха Йосифа Сліпого, глави Української греко-католицької церкви.

На початок
На початок