Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького
Вип. 3: Листи музейних діячів до Д. І. Яворницького  /
Упоряд. С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова. За заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровський історичний музей імені Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ, 2005. – 740 с.

ББК 63.3(4Укр)-8
УДК 94(477)Яворницький
Е 71

ISBN 966-348-044-0

© Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького, 2005

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва і директора Дніпропетровського історичного музею (1902-1933), академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). У збірнику вміщено 793 листи 120 уореспондентів до Д. І. Яворницького, переважно музейників, колекціонерів, меценатів та інших діячів культури України, Росії, Німеччини. Всі листи зберігаються у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького і являють собою цінне джерело з історії музейної справи й культурно-громадського життя України кін. ХІХ - першої третини ХХ ст.


Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького
Вип. 4: Листи Д. І. Яворницького до діячів науки і культури /
Упоряд. С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова. За заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровський історичний музей імені Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ, 2005. – 500 с.

ББК 63.3(4Укр)-8
УДК 94(477)Яворницький
Е 71

ISBN 966-348-039-4

© Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького, 2005

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Опублікований комплекс містить 490 листів Д. І. Яворницького до діячів науки і культури. Ці листи зберігаються в різних архівах, бібліотеках і музеях України та Росії й висвітлюють життєвий та творчий шлях вченого і є цінним джерелом з історії культурно-громадського життя України останньої чверті ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст.

На початок
На початок