Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій.Персоналії. У двох томах. - Том І. Карпатська Україна: Документи і матеріали / Упорядкування - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович; передмова - Попович Михайло Андрійович; від упорядників - Довганич Омелян Дмитрович, Корсун Олексій Михайлович, Пагіря Олександр Михайлович. - Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2009.

ISBN 966-347-019-4

УДК 9(477.87)

ББК 63.З(4УКР)624.01

© М. А. Попович, передмова, 2009
© О. Д. Довганич, О. М. Корсун, О. М. Пагіря, упорядкування та "Від упорядників", 2009
© М. М. Дем'ян, художнє оформлення, 2009

Документальна книга у двох томах про один із найзагадковіших феноменів українського державотворення - Карпатську Україну, в якій всебічно представлені труди і дні її формування, розбудови та руйнації за умов терористичних актів двох великих європейських держав - Угорщини й Польщі (1938-1939), окупації гортіївською Угорщиною за згодою гітлерівської Німеччини (1939-1944) та входження до складу радянської держави (1944-1946), йде до читача вперше. Тематично двотомник поєднаний з виданнями редколегії обласного тому "Реабілітовані історією" у двох книгах та наступними збірниками - "Криваві тіні Кремлю" (2006), "Тернистий шлях до України..." (2007), "Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941" (2008). Тут подано найповніший на сьогодні обсяг архівних документів і матеріалів з фондів ГДА СБУ, архіву УСБУ в Закарпатській області, ЦДАВО, ЦДАГО, ДАЗО, архіву ОУН в Києві, Центру досліджень визвольного руху у Львові та окремих московських архівів. Вміщено хроніку подій Карпатської України на основі широкого, відомого нині масиву джерел. З належною повнотою, наскільки це дозволяють доступні нині джерела, охарактеризовано постаті творців Карпатської України.

До першого тому ввійшли архівні документи і матеріали.

На початок
На початок