Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів /
Упоряд. М. Делеган, С. Вискварко. - Ужгород: Карпати, 2009. - 288 с., іл.

ISBN 978-966-671-203-8

ББК 63.3(4УКР-43АК)6
УДК 94(477.87) К 26

© М.В. Делеган, С.А. Вискварко, упоряд., вст. стаття, 2009
© Видавництво "Карпати", 2009

До збірника документів і матеріалів включені: діловодна документація місцевих і центральних органів влади Чехословацької республіки, оголошення державних органів влади автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України), документи законодавчого змісту, звернення, маніфести Першої Української Центральної Народної Ради, першоджерела, що відтворюють діяльність "Українського Національного Об'єднання", "Організації Народної Оборони "Карпатська Січ", офіційні і приватні листи, спогади учасників подій, пов'язаних з історією Карпатської України, документи, що розповідають про підготовку та проведення виборів до Сойму Карпатської України, матеріали дипломатичного характеру. Хронологічно документи збірника охоплюють період з вересня 1938 року по червень 1939 року.

На початок
На початок