Файл у форматі PDF (8,6 MБ)

Колекція карт і планів. До 85-річчя Державного архіву Херсонської області: Опис фонду № 302 /
Автор-укладач О. Шинкаренко; Упорядники: Л. Виноградова, О. Іскрова, А. Карпова (керівник проекту), О. Марущак (відповідальна за випуск), Н. Новаторова та ін.; Державний комітет архівів України, Державний архів Херсонської області. - Херсон, 2006. - 720 с.: іл.
(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

© А. Карпова, 2006
© О. Шинкаренко, 2006
© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Херсонської області, 2006

Опис фонду та науково-довідковий апарат до нього (покажчики: географічний, іменний, предметно-тематичний, хронологічний) містять відомості про документи за 1782-1926 рр., що дають змогу прослідкувати процеси заселення Півдня України; виникнення населених пунктів і їх подальший розвиток; колонізацію краю іноземними поселенцями; зміни в землеволодінні першої половини ХІХ ст., земельні реформи 1861, 1906-1910 рр., землевпорядкування середини 1920-х років та ін.

На початок
На початок