Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944

Херсонщина за часів нацистської окупації. 1941-1944 pp. / Упоряд.: В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко. - Херсон: Херсонська обласна рада; Державний архів Херсонської області, 2010. - Бібліотечка архіву. - Вип. 13. - 65 с; іл.

До уваги читачів пропонується публікація документів та фотодокументів Херсонської обласної надзвичайної комісії з розслідування злочинів німецько-фашистських окупантів на території області, Херсонської міської та документи аналогічних районних комісій, що діяли у 1944-1948 pp., листи з Німеччини громадян, що були вигнані на примусові роботи, твори школярів 1944-1945 pp. на тему "Що я пережив під час окупації" та ін.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, широке коло читачів історичної літератури.

На початок
На початок