Херсонщина. Голодомор.

Держ. архів Херс. обл., редкол.: В. Ф. Боровик (голова), О. О. Марущак, Л. В. Виноградова; Авт. кол. - Херсон: ВАТ "ХМД", 2008. - 320 с.

УДК 94(477)"1932/1933"
ББК 63.3(4УКР-4ХЕС)624
Х 39
ISBN 978-966-8502-96-5

© Державний архів Херсонської області, 2008

© Авторський колектив, упорядкування, 2008

© ВАТ "Херсонська міська друкарня", 2008

Видання містить найповніше зібрання документальних джерел із фондів Державного архіву Херсонської області про передумови, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 рр. на Херсонщині.

Збірник документів розрахований на широке коло користувачів: науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого минулого.

На початок
На початок