Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. Науково-документальне видання /
Упоряд.: Т. В. Вронська, А. В. Кентій, С. А. Кокін та ін.; Національна академія наук України. Інститут історії України, Київська міська державна адміністрація, Державний архів Служби безпеки України. - Київ-Львів, 2003. - 528 с.; іл.

ББК63.3(4Укр.)

ISBN 966-02-0081-1

Метою даного видання є показати життя Києва у перші місяці війни, в період нацистської окупації і на завершальному етапі найбільшого в історії людства збройного конфлікту, висвітлити ті сфери суспільного життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, іншими словами, - розкрити маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової війни через документальні матеріали радянських спецслужб.
Основний масив документів збірника, більшість з яких вперше побачить світ, виявлено у фондах Державного архіву Служби безпеки України. Використано також документи Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України і Архіву Міністерства оборони Російської Федерації.
Члени редакційної ради, редакційної колегії, колективу упорядників і науково-допоміжної групи видання присвячують його світлій пам'яті наших співвітчизників, життя яких обірвало воєнне лихоліття.


ЗМІСТ

Київ у дні нацистської навали (1941-1945 pp.) 3

РОЗДІЛ І. Перші дні війни (22 червня -18 вересня 1941 р.) 81

№ 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР  Про воєнний стан . 22 червня 1941 р. 82

№ 2. Указ Президії Верховної Ради СРСР  Про проголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану . 22 червня 1941 р. 84

№ 3. Директива НКДБ СРСР № 127/5809 про заходи органів держбезпеки у зв'язку з початком воєнних дій з Німеччиною. 22 червня 1941 р. 85

№ 4. Директива народного комісара внутрішніх справ СРСР і прокурора СРСР стосовно осіб, що утримуються у тюрмах. 22 червня 1941 р. 86

№ 5. Спеціальне повідомлення народного комісара державної безпеки УРСР П. Мешика секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про реагування населення м. Києва у зв'язку з початком воєнних дій Німеччини проти СРСР.
23 червня 1941 р. 87

№ 6. Директива НКДБ СРСР № 136 про завдання органів держбезпеки за умов воєнного часу. 24 червня 1941 р. 91

№ 7. Спеціальне повідомлення наркома держбезпеки УРСР П. Мешика секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про реагування населення м. Києва у зв'язку з початком війни. 24 червня 1941 р. 92

№ 8. Спеціальне повідомлення наркома держбезпеки УРСР П. Мешика секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про реагування населення м. Києва у зв'язку з початком війни. 25 червня 1941 р. 96

№ 9. Спеціальне повідомлення наркома держбезпеки УРСР П. Мешика секретарю ЦК КП(б)У М. Бурмистенку про реагування населення м. Києва у зв'язку з початком війни. 27 червня 1941 р. 98

№ 10. Постанова НКДБ УРСР про арешт і обшук студента Київського університету О. Маниленка. 28 червня 1941 р.  101

№ 11. Інформація опергрупп Управління НКВС по Київській області начальнику оперативного штабу НКВС УРСР з боротьби з парашутними десантами про стан, чисельність і озброєння винищувальних батальйонів м. Києва.
30 червня 1941 р. 103

№ 12. Директива НКДБ СРСР № 168 про завдання органів держбезпеки за умов воєнного часу. 1 липня 1941 р.  106

№ 13. Постанова НКДБ УРСР про арешт артиста Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка М. Донця. 2 липня 1941 р.  108

№ 14. Протокол допиту заарештованого органами НКДБ О. Маниленка.
3 липня 1941 р.  111

№ 15. Список заарештованих, які підлягали розстрілу згідно з телеграмою наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова, та акт про виконання вироку.
6-8 липня 1941 р.  114

№ 16. Список заарештованих, які були засуджені до вищої міри покарання.
8 липня 1941 р. 12

№ 17. Список заарештованих, які підлягали розстрілу згідно з телеграмою наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова. 11 липня 1941 р.  124

№ 18. Бойовий наказ № 02 коменданта Київського укріпленого району. 14 липня 1941 р.  126

№ 19. Лист заступника наркома внутрішніх справ СРСР І. Серова наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про отримання з України заяви на ім'я Л. Берії про факти знищення підприємств і посівів у зв'язку з наближенням німецько-фашистських військ.
18 липня 1941 р.  128

№ 20. Спецповідомлення НКВС УРСР секретарю ЦК КП(б)У М. Бурмистенку про настрої населення м. Києва у зв'язку з війною. Не раніше 19 липня 1941 р.  130

№21. Обіжник НКВС УРСР щодо поліпшення діяльності винищувальних батальйонів.
21 липня 1941 р. 132

№ 22. Наказ начальника охорони військового тилу Південно-Західного фронту про здійснення заходів щодо створення апаратів начальників охорони тилу корпусів і дивізій фронту та активізації дій загороджувальних загонів. 23 липня 1941 р.  134

№ 23. Повідомлення наркома внутрішніх справ УРСР В. Сергієнка секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про роботу з ліквідації антирадянських проявів у м. Києві та в інших районах і містах республіки. ЗО липня 1941 р.  136

№ 24. Наказ наркома внутрішніх справ УРСР В. Сергієнка з оголошенням нової структури Наркомату у зв'язку з об'єднанням НКВС і НКДБ. 2 серпня 1941 р.  137

№ 25. Із оперативного зведення № 044 штабу Київського укріпленого району.
5 серпня 1941 р.  138

№ 26. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про настрої населення м. Києва.
6 серпня 1941 р. 140

№ 27. Бойовий наказ № 01 командуючого 37-ою армією про перехід в контрнаступ у південному секторі Київського укріпленого району. 8 серпня 1941 р.  143

№ 28. Спецповідомлення заступника начальника 3-го Спецвідділу НКВС УРСР наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування антирадянського елемента м. Києва на поточні події. 9 серпня 1941 р.  145

№ 29. Довідка опергрупп НКВС УРСР про участь винищувальних батальйонів м.Києва в боях з ворогом. 9 серпня 1941 р.  148

№ 30. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про настрої населення м. Києва.
10 серпня 1941 р. 148

№ 31. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про настрої населення м. Києва у зв'язку з війною. 10 серпня 1941 р. 150

№ 32. Доповідна записка НКВС УРСР Л. Берії, М. Хрущову та М. Бурмистенку про політичні настрої населення м. Києва у зв'язку з війною. 11 серпня 1941 р. 153

№ 33. Наказ наркома внутрішніх справ УРСР про створення бойового резерву із співробітників НКВС у зв'язку з обороною м.Києва. 12 серпня 1941 р.  155

№ 34. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про настрої населення м. Києва.
13 серпня 1941 р. 156

№ 35.3 повідомлення наркома внутрішніх справ УРСР В. Сергієнка про стан і діяльність винищувальних батальйонів на території України, переданому по прямому проводу НКВССРСР. 14 серпня 1941 р.  159

№ 36.3 оперативного зведення № 016 37-ої армії про бойові дії військ у південному секторі Київського укріпленого району. 15 серпня 1941 р.  160

№ 37. Інформація Політичного управління Південно-Західного фронту Головному політичному управлінню Червоної армії про героїчну поведінку гарнізону ДОТу під командуванням лейтенанта Вєтрова. 19 серпня 1941 р.  162

№ 38. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування населення м. Києва у зв'язку з війною. 24 серпня 1941 р.  163

№ 39. Спецповідомлення начальника УНКВС по Київській області О. Чермних наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування населення м. Києва у зв'язку з війною. 27 серпня 1941 р.  165

№ 40. Спецповідомлення 3-го спецвідділу НКВС УРСР наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування населення у зв'язку з війною. 29 серпня 1941р. 168

№ 41. Спецповідомлення УНКВС по Київській області наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування населення м. Києва у зв'язку з війною.
3 вересня 1941 р. 171

№ 42. Спецповідомлення УНКВС по Київській області наркому внутрішніх справ УРСР В. Сергієнку про реагування населення м. Києва у зв'язку з війною.
6 вересня 1941 р. 175

№ 43. Доповідна записка УНКВС по Київській області заступнику наркома внутрішніх справ УРСР про перевірку боєздатності винищувальних батальйонів Києва.
7 вересня 1941 р.  177

№ 44. Інформація наркома внутрішніх справ УРСР В. Сергієнка про стан частин 37-ої армії та інших військ Південно-Західного фронту, передана по прямому проводу члену Військової ради Південно-Західного напряму М. Хрущову.
18 вересня 1941 р.  180

№ 45. Доповідна записка УНКВС УРСР по Полтавській області та додатки до неї про обставини загибелі командуючого військами Південно-Західного фронту генерал-полковника М. Кирпоноса. 14 грудня 1943 р.  181

РОЗДІЛ 2. Київ під нацистською окупацією
(19 вересня 1941 - 6 листопада 1943 pp.) 201

№ 46. Супровідний лист Особливого відділу Південно-Західного фронту до витягу зі щоденника німецького офіцера штабу 29-го армійського корпусу.
12 березня 1942 р.  202

№ 47. Витяг зі щоденника німецького офіцера штабу 29-го армійського корпусу про перші дні окупації Києва. [20 вересня 1941 p.] 202

№ 48. Оголошення окупаційної влади м. Києва про обов'язкову явку єврейського населення міста і його околиць в район Бабиного Яру. 28 вересня 1941 р. 207

№ 49. Наказ коменданта української поліції м. Києва керівникам будинків міста про подання відомостей щодо євреїв, працівників НКВС та членів ВКП(б). Нераніше 1 жовтня 1941 р. 208

№ 50. Оголошення військового коменданта м. Києва про встановлення комендантської години. Нераніше 1 жовтня 1941 р. 208

№ 51. Оголошення військового коменданта м. Києва про розстріл 100 мешканців міста за акти саботажу проти окупаційної влади. 22 жовтня 1941 р. 208

№ 52. Супровідний лист і доповідь Уповноваженого шефа поліції безпеки і СД при штабі 6-ої німецької армії про структуру комуністичного підпілля в Києві.
28 жовтня 1941 р. 209

№ 53. Вказівки німецької окупаційної влади про обов'язкову реєстрацію населення в містах і населених пунктах. Жовтень 1941 р. 213

№ 54. Огляд НКВС УРСР про становище в окупованому Києві за матеріалами газети  Українське слово . Нераніше 1 листопада 1941 р. 216

№ 55. Супровідний лист наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного до документів про діяльність організації  Просвіта  під час окупації м. Києва з додатком.
21 січня 1944 р. 226

№ 56. Текст зобов'язання осіб, які добровільно вступали на службу до німецьких збройних сил.
[1941 p.] 230

№ 57. Оголошення військового коменданта м. Києва про розстріл 400 чоловіків міста за диверсії на лініях зв'язку.
29листопада 1941 р. 231

№ 58. Розпорядження НКВС УРСР щодо активізації боротьби з представниками окупаційної адміністрації і фашистськими посібниками.
30 листопада 1941 р. 232

№ 59. Директива НКВС УРСР начальникам обласних управлінь НКВС про активізацію розвідувальної і диверсійної діяльності на окупованій території України.
27 грудня 1941 р. 233

№ 60. Доповідь співробітників УНКВС по Львівської області, які вийшли з окупованої території, про становище в Києві та інших містах.
30 грудня 1941 р. 235

№ 61. Офіційна заява генерал-комісара м. Києва про трудову повинність мешканців міста.
8 січня 1942 р.  241

№ 62. Витяг з директиви наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії про посилення оперативно-чекістської і контррозвідувальної діяльності щодо виявлення і знешкодження німецької агентури. 11 березня 1942 р.  242

№ 63. Циркуляр НКВС УРСР про накопичення інформації стосовно дезертирів Червоної армії, військовополонених та інших осіб, які опинилися на окупованій території. 30 березня 1942 р.  244

№ 64. Вказівка наркома внутрішніх справ УРСР В. Сергієнка своєму заступнику Т. Строкачу щодо необхідності систематизувати повідомлення джерела  Г  про її перебування в окупованому Києві. 2 травня 1942 р. 245

№ 65. Повідомлення джерела  Г  про німецький окупаційний режим в Києві та в інших районах України. Не пізніше 2 травня 1942р. 246

№ 66. Короткий нарис про хід організації української охоронної поліції м. Києва.
[1 липня 1942 p.] 254

№ 67. Розвідувальна інформація Центрального штабу партизанського руху про становище в окупованому Києві. Нераніше 1 серпня 1942р. 257

№ 68. Із повідомлення № 16 поліції безпеки і СД Німеччини з окупованих східних областей про арешти членів київських підпільних міськкомів КП(б)У і ЛКСМУ.
14 серпня 1942 р. 266

№ 69. Витяг з протоколу допиту заарештованого органами НКВС німецького агента О. Поталова.
16 вересня 1942 р. 267

№ 70. Доповідь старшого інспектора політвідділу Київського обласного управління міліції НКВС М. Заровної про становище в окупованому нацистами Києві.
25 вересня 1942 р. 272

№ 71. Із повідомлення № 28 поліції безпеки і СД Німеччини з окупованих східних областей про арешт членів підпільних організацій в Києві.
6 листопада 1942 р.  292

№ 72. Інформація НКВС УРСР про облави на базарах в окупованому Києві.
[1942 p.] 293

№ 73. Із повідомлення № 37 поліції безпеки і СД Німеччини з окупованих східних областей про розкриття нелегальної організації під керівництвом В. Варакова в Києві.
15 січня 1943 р. 293

№ 74. Витяг з доповіді кур' єра ЦК КП(б)У Гордієнка про становище в Києві та інших районах окупованої території України. Лютий 1943 р.  295

№ 75. Довідка про торговельно-промислові підприємства, адміністративні заклади, школи, добровільні товариства в м. Києві. 9 лютого 1943 р. 296

№ 76. Інформація Організаційно-інструкгорського відділу ЦК КП(б)У про стан партійного підпілля в Києві. 26березня 1943р. 298

№ 77. Із повідомлення № 49 поліції безпеки і СД Німеччини з окупованих східних областей про ліквідацію нелегальної комуністичної організації в Києві.
9 квітня 1943 р. '. 309

№ 78. Із повідомлення № 51 поліції безпеки і СД Німеччини з окупованих східних областей про арешт члена однієї з підпільних організацій Києва О. Фалька.
23 квітня 1943 р. 310

№ 79. Доповідь  Гайового  про становище в окупованому Києві.
5 травня 1943 р. 310

№ 80. Доповідь  Гайового  про створення та діяльність в окупованому Києві організацій націоналістів. 15 травня 1943р. 353

№ 81. Акт обстеження комісії Київської міської управи про результати робіт, що проводилися на території Києво-Печерської Лаври. Нераніше 20 липня 1943 р.  361

№ 82. Протокол допиту заарештованого органами НКДБ УРСР І. Шахова у справі колишнього секретаря Ленінського райкому КП(б)У м. Києва І. Романченка. 24 серпня 1943 р. 363

№ 83. Спецповідомлення 4-го Управління НКДБ УРСР про становище в окупованому Києві. ЗО серпня 1943 р.  366

№ 84. Інформація НКВС УРСР про облави на базарах в окупованому Києві. Не пізніше серпня 1943 р. 367

№ 85. Інформація наркома держбезпеки УРСР С Савченка на ім'я М. Хрущова, Д. Коротченка і В. Рясного про підготовку німецько-фашистських окупантів до відступу з Києва. 20 вересня 1943 р.  368

№ 86. Довідка 4-го Управління НКДБ УРСР про встановлення в Києві  забороненої зони , виселення з неї мешканців і відправлення киян на роботу до Німеччини.
Вересень 1943 р.  369

РОЗДІЛ 3. Столиця України після визволення (6 листопада 1943 -1945 pp.) 371

№ 87. Директива НКВС УРСР про підготовку у прифронтових районах чекістських резервів для роботи на визволеній території республіки. 16 грудня 1941 р.  372

№ 88. Циркуляр НКВС СРСР про організацію оперативно-чекістської роботи на визволеній території. 18 лютого 1942 р. 374

№ 89. Витяг з наказу Прокурора СРСР № 46сс  Про кваліфікацію злочинів осіб, які перейшли на службу до німецько-фашистських окупантів у районах, тимчасово захоплених ворогом . 15 травня 1942р. 382

№ 90. Постанова ДКО № ГОКО-192сс  Про членів сімей зрадників Батьківщини .
24 червня 1942 р. 383

№ 91. Директива Прокурора СРСР про репресивні заходи щодо дезертирів та членів їхніх родин. 12 жовтня 1942р. 384

№ 92. Витяг з Указу Президії Верховної Ради СРСР про міри покарання для осіб, які співпрацювали з окупаційним режимом. 19 квітня 1943 р. 385

№ 93. Лист наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного командуючим Воронезьким, Південно-Західним, Південним, Степовим фронтами про організацію збирання архівних документів на визволеній території. 1 3 серпня 1943 р. 386

№ 94. Наказ наркома внутрішніх справ УРСР про організацію збирання архівних документів на визволеній території. 13 серпня 1943 р. 388

№ 95. Лист наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного Голові РНК УРСР Д. Корнійцю з проханням виділити Управлінню державними архівами автотранспорт для перевезення трофейних документів. 15 вересня 1943 р. 389

№ 96. Доповідна записка начальника оперативної групи 4-го Управління НКДБ УРСР про становище на підступах до Києва. 16 жовтня 1943 р. 391

№ 97. Рапорт заступника начальника 1-го Управління НКДБ УРСР про встановлення фактів розстрілу гітлерівцями радянських громадян по Михайлівському провулку Києва та ін. 9 листопада 1943 р. '. 394

№ 98. Інформація наркома держбезпеки УРСР С. Савченка наркому держбезпеки СРСР В. Меркулову про наслідки окупації Києва. 12 листопада 1943 р. 395

№ 99. Витяг з протоколу наради відповідальних працівників ЦК КП(б)У.
13 листопада 1943 р. 397

№ 100. Спецповідомлення наркома держбезпеки УРСР С Савченка секретарю ЦК КП(б) У М. Хрущову про зраду окремих учасників Київської підпільної партійної організації. 15 листопада 1943 р. 400

№ 101. Спецповідомлення наркома держбезпеки УРСР С Савченка секретарю ЦК КП(б) У Д. Коротченку про загибель секретаря Київського міськкому КП(б)У Т. Шамрила. 15 листопада 1943 р. 402

№ 102. Повідомлення наркома внутрішніх справ В. Рясного секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про ліквідацію в Києві бандитської групи, що займалася пограбуванням і вбивствами громадян. 25 листопада 1943 р. 404

№ 103. Постанова Пленуму Верховного суду СРСР № 22/М/16/У/сс  Про кваліфікацію дій радянських громадян, які надавали допомогу ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками . 25 листопада 1943 р. 405

№ 104. Акт огляду будинку № 33 по вул. Короленка, де знаходилася тюрма СД і гестапо.
29 листопада 1943 р. 406

№ 105. Перелік записів, зроблених в'язнями в камерах тюрми СД і гестапо в м. Києві.
29 листопада 1943 р. 407

№ 106. Витяг з політінформації Київського обкому КП(б)У про стан партійних організацій в Києві. 10 грудня 1943 р.  414

№107. Доповідна записка У НКДБ по Київській області Бондаренка наркому держбезпеки УРСР С. Савченку  Про звірства німецько-фашистських окупантів у м. Києві .
12 грудня 1943 р. 416

№ 108. Акт Київської обласної комісії зі встановлення і розслідування злодіянь фашистів про масове знищення радянських військовополонених у Дарниці.
12 грудня 1943 р. 424

№ 109. Спецповідомлення У НКДБ по Київській області  Про звірства німців під час окупації м. Києва . 23 грудня 1943 р.  429

№ 110. Доповідна записка начальника УНКДБ по Київській області Бондаренка про виявлені військові, адміністративні, каральні та господарські установи, що діяли в м. Києві в період окупації. Грудень 1943 р.  431

№111. Спецповідомлення начальника УНКДБ по Київській області Бондаренка наркому держбезпеки УРСР С. Савченку про страту активних учасників масових звірств над киянами. Не раніше 23 січня 1944 р. 444

№ 112. Довідка НКВС УРСР про політику німецьких окупантів у ставленні до  фольксдойче . 28 січня 1944 р. 445

№113. Доповідна записка керівництва УНКДБ по Київській області про зрадницьку діяльність окремих учасників київських підпільних партійних і комсомольських організацій. 12 лютого 1944 р. 447

№ 114. Доповідна записка керівництва УНКДБ по Київській області про діяльність київської розвідувальної школи абверу. Лютий 1944 р.  457

№ 115. Доповідна записка начальника УНКДБ по Київській області Бондаренка наркому держбезпеки УРСР С. Савченку про антирадянську діяльність духовенства УАПЦ. бберезня 1944 р.  461

№ 116. Супровідний лист НКДБ УРСР та списки заарештованих, які перебували в приміщенні німецької поліції безпеки і СД в Києві. 15 березня 1944 р.  467

№ 117. Доповідна записка начальника УНКДБ по Київській області Бондаренка заступнику наркома держбезпеки УРСР Дроздецькому про перевірку комуністів і комсомольців, які перебували на окупованій території. 19 березня 1944 р.  475

№ 118. Інформація слідчої частини НКДБ УРСР про фіктивну підпільну партійно-комсомольську організацію, створену А. Картоношкіним. 23 березня 1944 р.  491

№ 119. Лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова директору Московського автозаводу І. Лихачову. 7 квітня 1944 р.  494

№ 120. Інформація Оргінстуркторського відділу ЦК КП(б)У про діяльність комуністичного підпілля в окупованому Києві. 13 квітня 1944 р.  495

№ 121. Обіжник НКДБ УРСР начальникам секретних відділів республіканських установ України про заборону використання афіш, оголошень, листівок та інших документів окупаційної влади у діловодстві. Квітень 1944 р.  501

№ 122. Спецповідомлення Транспортного відділу НКДБ Південно-Західної залізниці про наслідки бомбардування німецькою авіацією станції Дарниця в ніч з 5 на 6 травня 1944 р. Не раніше 6 травня 1944 р. 502

№ 123. Спецповідомлення Транспортного відділу НКДБ Південно-Західної залізниці про наслідки бомбардування німецькою авіацією станцій Дарниця і Фастів. Не раніше
12 червня 1944 р.  503

№ 124. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У і Голови РНК УРСР М. Хрущова заступнику Голови РНК СРСР - Голові Держплану СРСР М. Вознесенському. 22 червня 1944 р.  504

№ 125. Супровідний лист НКВС УРСР і довідка ЦДАЖР УРСР про антирадянську діяльність та співпрацю з німцями професора-мистецтвознавця С Гілярова і старшого наукового співробітника Інституту історії АН УРСР П. Білика.
23 червня 1944 р.  505

№ 126. Доповідна записка УНКДБ УРСР по Київській області обкому КП(б)У про діяльність в окупованому Києві шкіл для осіб німецької національності.
19 липня 1944 р.  510

№ 127. Список осіб, заарештованих окупантами у справі київської підпільної партійної організації. Без дати 512

№ 128. Спецповідомлення НКДБ УРСР секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про антисемітські прояви в Україні. 13 жовтня 1944 р.  514

№ 129. Список основних винуватців нацистських злодіянь у період окупації Києва та Київської області. Грудень 1944 р.  523

Список ілюстрацій

На початок
На початок