Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр.

Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. (Серія "Архівні фонди свідчать") - Кіровоград: "Центрально-Українське видавництво", 2014. - 554 с.

ISBN 978-966-130-043-8
УДК 94(477.65)"1941/1944"
ББК 63.3(4УКР-4КІР)622


© І. Петренко, 2014
© О. Бабенко, передмова, 2014

Книга, базуючись винятково на документах Державного архіву кіровоградської області, розповідає про надзвичайно складний, драматичний, але досі недостатньо вивчений період історії Кіровоградщини - нацистську окупацію (1941-1944 рр.), у багатьох її вимірах. Містить численні фотографії тієї епохи, а також спогади очевидців.

Для професійних істориків та широкого кола читачів.

На початок
На початок