Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни

Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни: спогади, документи і матеріали / Гол. ред. О. М. Барно; М. В. Михайлюк (упор.), О. А. Трибуцька (упор.) / Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", Державний архів Кіровоградської області. - Кіровоград: ТОВ "КОД", 2010. - 515 с., фотоіл.

УДК 94(477)
ББК 63.3(4Укр-4 Кір)622
К 43

© Кіровоградський інститут розвитку людини, 2010

© Державний архів Кіровоградської області, 2010

© М. В. Михайлюк, О. А. Трибуцька, 2010

У науково-документальному виданні представлені статті, спогади учасників і очевидців Великої Вітчизняної війни, зібрані студентами і викладачами Кіровоградського інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ "Україна" та більшість неопублікованих документів і матеріалів з фондів Державного архіву Кіровоградської області.

Автори-упорядники присвячують це видання пам'яті співвітчизників, які загинули в роки війни і ти, хто пережив воєнне лихоліття.

Для науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, а також для усіх тих, хто цікавиться історією Кіровоградщини ччасів Другої світової війни.

На початок
На початок