Договори і постанови прав та вольностей військових

"Договори і постанови прав та вольностей військових між ясновельможним його милістю паном Филипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, і між генеральними особами, полковниками, і тим же Військом Запорозьким на спільній з обох боків раді затверджені та при вільній елекції формальною присягою від того ж ясновельможного Гетьмана підтверджені року від Різдва Христового 1710 місяця квітня дня 5": Факсиміле україномовного оригіналу [Електронний ресурс] / Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Електрон. Текст. Дані. – Режим доступу http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konst_Orlyk.php

© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2010

Центральний державний історичний архів України, м. Київ та Інститут історії України НАН України готують до друку академічне видання "Пакти і конституції" Української козацької держави (до 300-річчя Конституції Пилипа Орлика). Книга має побачити світ до кінця 2010 р. у львівському видавництві "Світ" у рамках програми "Українська книга" Державного комітету телебачення й радіомовлення України.

Публікація включатиме корпус усіх відомих на сьогодні текстів (факсиміле, транслітерацію, переклади українською та іншими європейськими мовами), у тому числі – україномовний оригінал пам’ятки, а також коментарі до тексту й наукові дослідження.

Враховуючи непересічне значення унікальної знахідки й суспільний інтерес до визначної пам’ятки, Держкомархів та ЦДІАК України оприлюднюють її факсиміле у Мережі.

Місцезнаходження оригіналу: Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 124, оп. 2, 1710 г., д. 12, л. 2–12 об. Оригінал. Копія: ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 2, спр. 10, арк. 4–15.

При використанні тексту обов'язковим є посилання на електронний ресурс - http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konst_Orlyk.php

На початок
На початок