Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині

Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 50. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права / упоряд. А. Силюк. - Ковель, 2013. - 608 с., іл.

УДК [93+02](477.82)08
ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)я43+78.33
В 62

© Ковельська міська рада, 2013.
© Волинський краєзнавчий музей, 2013.
© Автори, 2013.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася 12-13 грудня 2013 року в м. Ковелі, присвячені археології, історії, культурі та етнографії Ковелъщини в контексті української історії. Окремі розділи присвячено історії місцевого самоврядування і Магдебурзького права, загальним питанням волинезнавства і краєзнавчої освіти. Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх працівників та широке коло шанувальників минувшини.

На початок
На початок