Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві

Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (кер. кол. упоряд.) та ін. - К.: Інститут історії України НАН України, 2012. - 548 с.

978-966-02-6392-5

© Інститут історії України НАН України, 2012
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 2012
© Центральний державний архів громадських об'єднань України, 2012
© Державний архів м. Києва, 2012
© Галузевий державний архів Служби безпеки України, 2012

Збірник містить документи і матеріали, що розкривають причини, обставини та наслідки трагічних подій 13 березня 1961 року в Києві, відомих як Куренівська трагедія. Висвітлюються події в день руйнування гідровідвалів Бабиного яру та їх масштаб, реакція населення на аварію, заходи органів виконавчої влади з ліквідації наслідків та будівництва нових укріплень у районі Бабиного яру. Друкуються унікальні фотодокументи аварійної ділянки та руйнувань житлового масиву Подільського району м. Київ. Більшість документів і матеріалів вводяться до наукового обігу вперше.

На початок
На початок