Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священників Свято-Миколаївської церкви с. Ховзовки Глухівського повіту Новгород-Сіверського намісництва (грудень 1787 - жовтень 1788 рр.) /
НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, Сіверський інститут регіональних досліджень.
Упор. та вступна стаття І. Ситого. - Чернігів: Сіверянська думка, 2006. - 100 с.

ISBN 966-7089-49-3

ББК 86.772-3
Щ 92
УДК 281.93-9

© І. Ситий, упорядник, 2006
© Чернігівський історичний музей, 2006

У виданні вперше публікується текст унікальної пам'ятки української рукописної спадщини - щоденник ховзовських священників 1787-1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному та релігійному діячу, ідеологу Коліївщини Мельхиседеку Значко-Яворському, першим спробам культивування в Україні картоплі, описам таких визначних подій у житті кожної людини, як народження дитини, шлюб, смерть і пов'язаних з ними церковних та народних обрядів тощо.
Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок