Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933) /
Упоряд. Р. Дзюбан; Відп. ред. серії Л. Головата; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; ЦДІАУ у Львові. - Львів, 2004. - 153 с: ілюстр.

 

ISBN 966-02-3259-4

© Р. Дзюбан, упорядкування, передмова, 2004
© Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2004
© Центральний державний історичний архів України, м. Львів, 2004

У збірнику використано матеріали з фондів Центрального державного історичного архіву України у м. Львові та Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України: кореспонденції, біографічний та бібліографічний матеріал.
Видання розраховане на широке коло читачів.


Зміст

Головата Л. Вступ до серії

Передмова

Основні праці Михайла Мочульського

Листи

Примітки

Словничок рідковживаних та іншомовних слів

Іменний покажчик

Покажчик географічних назв

На початок
На початок