Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр.: Науково-документальне видання /
М. М. Старовойтов, В. В. Михайличенко. - К.: ВД "Стилос", 2008. - 288 с., іл.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр-4Луг) 614
Г 61

© М. М. Старовойтов, В. В. Михайличенко, 2008

© Державний архів Луганської області, 2008

ISBN 978-966-8518-88-1

Мовою документів книга відтворює жахливі картини найтрагічнішої події в історії України - Голодомору 1932-1933 років. На сторінках вміщено матеріали викривного характеру, що впродовж десятиліть становили державну таємницю, відводили руку покарання від справжніх винуватців геноциду українського народу. Цей збірник - данина світлої пам'яті тисяч невинних жертв Голодомору.

На початок
На початок