Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2007. - 256 с.Зміст

Розділ 1. АРХІВОЗНАВСТВО

Розділ 2. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Розділ 3. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Розділ 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розділ 5. БІБЛІОГРАФІЯ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ
На початок
На початок